Vernieuwing gedragscode voor Raads-en College leden in de maak

19 March 2023, 12:34 uur
Lokaal
mainImage
PR

Tijdens de komende raadsvergadering van dinsdag 21 maart zal het College van Rijswijk aan de gemeenteraad een vernieuwing van de gedragscode voor leden van het College en de gemeenteraad voorleggen.

In het raadsvoorstel heeft het College aan dat de overheid werkt met publieke middelen en op veel terreinen een monopoliepositie heeft. 
Inwoners moeten de overheid (raadsleden, bestuurders en ambtenaren) kunnen vertrouwen. Integer handelen maakt dit vertrouwen, een gebrek aan integriteit breekt het. Integriteit is een van de zeven leidende beginselen in de Nederlandse Code voor Goed
Bestuur. Openheid en integriteit worden daarbij in samenhang gezien met de andere voorwaarden voor goed bestuur dat zich kenmerkt door behoorlijk bestuur, responsief bestuur en resultaatgericht bestuur.

Het handelen van politieke ambtsdragers is voortdurend onderwerp van publieke aandacht. In de media is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken sterk toegenomen. Onder meer door sociale media is de zichtbaarheid van politieke
ambtsdragers toegenomen en wordt hun handelen sneller en directer onderwerp van het publieke debat. Belangenverstrengeling, misbruik van positie, fraude en corruptie wordt terecht steeds minder geaccepteerd.

Politieke ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie richting inwoners, maar ook richting ambtenaren. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen integriteit en collectief voor die van hun organisatie. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke provincie, gemeente of waterschap afzonderlijk, maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk.