'Verkeersjungle in Rijswijk'

2 October 2023, 10:44 uur
Lokaal
mainImage

Nederland telt maar liefst 3 miljoen verkeersborden. Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat ruim twintig procent van deze
verkeersborden overbodig is. Een voorbeeld is de gemeente Maassluis, waar na onderzoek bleek dat ruim 1.200 verkeersborden
verkeerstechnisch niet nodig waren.

"Veel verkeersborden zijn namelijk verouderd", aldus VVD-raadslid Udo Oelen. "Niet goed zichtbaar, ontbreken in zijn geheel, staan scheef of de bedrukking is vervaagd. Naast overbodige borden, wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van extra variaties op bestaande borden, zogenoemde ‘expertborden".

"Ondanks de goede bedoelingen, kunnen deze expertborden ook een averechts effect hebben. Borden zorgen voor verwarring en de extra
borden maken het verkeer minder overzichtelijk en veilig". 

Wegbeheerders plaatsen namelijk regelmatig expertborden naast of onder elkaar door ruimtegebrek. Om meer overzicht en inzicht te
krijgen, worden alle geplaatste wettelijke verkeersborden verzameld binnen een landelijke centrale database van platform ISPM
(Intelligent Public Space Management). Een mooie ontwikkeling, waarmee het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wegbeheerders een bijdrage willen leveren aan de verkeersveiligheid.

Naar aanleiding hiervan heeft de Rijswijkse VVD de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel ‘Elke 20 meter een bord: ‘verkeersjungle’ in deze gemeente het dichtst begroeid’1? Zo ja, hoe
kijkt het college naar de bevindingen in dit artikel?

2. Heeft het college zicht op onnodige en slecht-zichtbare verkeersborden in Rijswijk? Wordt er bijvoorbeeld op regelmatige
basis een schouw gehouden om dit in kaart te brengen? Zo ja, wat komt hieruit? Zo nee, waarom niet en is het college bereid dit alsnog
te doen?

3. Is het college bekend met de genoemde database en worden de Rijswijkse verkeersborden doorgegeven aan deze database?

4. Is het college het met de Rijswijkse VVD eens dat een te grote hoeveelheid verkeersborden onwenselijk is? Dit tast tenslotte het
straatbeeld aan, kan weggebruikers in de war brengen en leidt tot onduidelijkheid in het verkeer.

5. Is het college bereid na te gaan welke stappen gezet kunnen worden om onnodige verkeersborden te verwijderen, waarbij
‘laaghangend fruit’ als eerste aan bod kan komen? Welke stappen wil het college daarnaast verder nemen om de algehele ‘verkeersjungle’
aan te pakken?