Verhoging belastingen dreigt door budgetoverschrijdingen college

10 July 2024, 16:07 uur
Lokaal
mainImage
ANP

In het kaderdebat  is het uitgangspunt van het CDA  dat de noodzakelijke bezuinigingen in Rijswijk niet volledig door de burgers moeten worden opgehoest. Het college grijpt nu naar dit middel, terwijl de begrotingsdiscipline twee jaren op rij dramatisch is geweest. In plaats van 6M overschot, komt de wethouder Financiën dit jaar 11M tekort, waardoor de reserves verder slinken.

Financieel ingrijpen was al noodzakelijk omdat Rijswijk straks vanaf 2026, net als andere gemeenten, minder middelen van het Rijk ontvangt. Maar daarnaast blijven onze kosten voor Jeugdhulp explosief stijgen evenals bijvoorbeeld de uitgaven voor bijvoorbeeld sociale bijstand en voor inhuur van gemeentepersoneel veel hoger zijn dan begroot. De prognoses en budgetbewaking moeten dan ook beter!

Het CDA heeft al bij eerdere begrotingsbehandelingen de noodzaak van bezuinigingen aangegeven. De huidige coalitie is echter doorgegaan met uitgeven zonder acht te slaan op de toekomst. Dat beteken dat nu forse maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat Rijswijk failliet gaat. (Wat in feite een ondertoezichtstelling van de provincie betekent)

Bij de keuze voor maatregelen wil het CDA inzetten op minder beleidsambtenaren en verbetering in de uitvoering van gemeentelijke taken. Effectieve arbeidsbemiddeling is in deze tijd rendabel voor de werkzoekende en werkt kostenverlagend. Zo zijn er veel onbenutte mogelijkheden in het sociaal domein die beter zijn voor de burger en die leiden tot een besparing. Het sterkst is dat bij de Jeugdzorg, omdat de kosten daarvan explosief stijgen. Eén op de acht kinderen krijgt tegenwoordig een vorm van professionele hulp. Dit vinden wij niet gezond. De inzet van de gemeente hier moet dus worden verschoven van het maken van steeds nieuwe beleidsnota’s naar een effectieve uitvoering in de praktijk.

Het CDA vindt het belangrijk dat Rijswijk financieel in staat blijft om inwoners die in armoede zijn geraakt te kunnen ondersteunen. Wij willen nieuwe woningzoekenden hier vooral helpen aan betaalbare woningen voor middeninkomens. En zien graag dat woningcorporaties zich volledig richten op woningverbetering. Daarom wil het CDA ook niet bezuinigingen op groenbeheer, wegonderhoud en verlichting. Dit laat helaas al te wensen over. Een prettige en veilige leefomgeving is belangrijk voor iedere burger.