Veel vragen in Rijswijk over Oekraïne

11 March 2022, 10:28 uur
Lokaal
mainImage
ANP

De gemeente Rijswijk staat stil bij de pijn die de Oekraïense gemeenschap op dit moment moet meemaken. Wij leven mee met eenieder die wordt geconfronteerd met de Russische inval in Oekraïne. Net als alle gemeenten beraden we ons momenteel op mogelijkheden om opvang te kunnen bieden aan Oekraïense vluchtelingen. De gemeente inventariseert momenteel welke plekken in de stad kunnen dienen voor onderdak, zoals hotels in Rijswijk omdat het op deze korte termijn de meest passende oplossing is. Naar schatting gaat de regio 2000 vluchtelingen opvangen.

Opvang in Rijswijk

De laatste stand van zaken is dat Rijswijk van de 2000 te plaatsen vluchtelingen er deze week 40-50 gaat opvangen en kort daarna nog eens dat aantal. Zoals het er nu naar uitziet lijken we dat aantal te kunnen realiseren dankzij de beschikbaarheid van hotels. Wij gaan voor deze noodopvang uit van een periode van 3 maanden, waarna doorstroming naar langdurige huisvesting moet zijn geregeld. Bij de hotels houden we de optie voor verlenging van nog eens 3 maanden open, voor het geval dat nog langer duurt. De eerste vluchtelingen zijn al aangekomen en ondergebracht in hotelkamers. We verwachten dat de stroom dit weekend echt op gang komt.

Waarom vangt Rijswijk Oekraïense vluchtelingen op?
Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan twee miljoen Oekraïners zijn nu op de vlucht. Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio.

Waar worden de vluchtelingen opgevangen?
De vluchtelingen worden opgevangen in hotels. Omdat de situatie per dag kan verschillen kunnen de mogelijkheden tot opvang nog veranderen. 

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen gaat Rijswijk opvangen?
Op dit moment hebben we in Rijswijk 60 2 persoons hotelkamers beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Hiervan zijn er inmiddels 40 in gebruik genomen. 

Onze doelstelling om bijna 100 mensen op te kunnen vangen hebben we daarmee dus gerealiseerd. 

Rijswijk is nog wel bezig met het realiseren van meer opvangplekken, zodat als meer vluchtelingen zich melden of de opvang in de regio onvoldoende is, zij ook in Rijswijk terecht kunnen.

Waar kan ik me melden om me als Oekraïner te registreren? 
U kunt zich melden bij het stadhuis van de gemeente Den Haag.

Ik wil graag helpen. Wat kan ik doen?
Kijk hiervoor op de website van Vluchtelingenwerk)(externe link). 

VluchtelingenWerk heeft een overzicht van mogelijkheden voor steun(externe link). Zoals vrijwilligerswerk, donaties, steunbetuigingen en het aanbieden van werk of slaapplekken.
Ik wil graag geld doneren. Waar kan ik dat doen?
Geld doneren kan via Giro 555(externe link). Uw donatie wordt gebruikt voor medische zorg, eten, onderdak en geestelijke en maatschappelijke hulp. Het Rode Kruis is een van de hulporganisaties achter Giro555.

U kunt ook geld doneren aan de UNHCR(externe link). Dat is de internationale vluchtelingenorganisatie die nu in Oekraïne en in de buurlanden helpt door daar noodhulp te bieden.

Ook kunt u contact opnemen met de Oekraïense ambassade in Den Haag via e-mail: [email protected](link stuurt een e-mail) 

Kan ik kleding doneren?
Op dit moment is er voldoende kleding bij bijvoorbeeld het Rode Kruis.

Ik wil een slaapplaats of woonruimte aanbieden. Waar kan ik terecht?
Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren of heeft u andere woonruimte beschikbaar? Lees dan meer informatie op de website van Vluchtelingenwerk(externe link).

U kunt zich ook aanmelden via Takecarebnb(externe link), de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. De logeerregeling die geldt voor asielstatushouders is niet van toepassing voor Oekraïense vluchtelingen. RoomforUkraine(externe link) is een particulier initiatief voor de opvang van Oekraïners.

Waarom worden Oekraïners niet opgevangen bij andere vluchtelingen in een asielzoekerscentrum?
In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In veel gemeenten openen daarom binnenkort opvanglocaties die bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

Hoe lang blijven de Oekraïners hier?
Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

Wat doen andere gemeenten?
De regering heeft met de 25 veiligheidsregio's van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet binnenkort zorgen voor 2.000 opvangplekken.

Ik ben Rijswijker en zit in Oekraïne. Kan de gemeente mij helpen?
Het reisadvies voor Oekraïne is rood. Verlaat het land op eigen gelegenheid als dit veilig kan. Kan dit niet? Probeer dan een veilige plaats te zoeken.

Er is geen ambassade of consulaire dienstverlening meer in Oekraïne. De Nederlandse overheid evacueert geen burgers uit Oekraïne. U kunt dag en nacht contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Op Nederland Wereldwijd staan veelgestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland(externe link).

Ik ben Rijswijker en zit in Rusland. Kan de gemeente mij helpen?
Op dit moment kunt u door de Europese sancties niet vliegen van Rusland naar Nederland. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken(externe link) of de Russische ambassade. U kunt dag en nacht contact opnemen met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247.

Ik heb contact met vluchtelingen uit Oekraïne die naar Nederland willen komen. Mag ik die ophalen?
Oekraïners kunnen zonder visum 90 dagen reizen door de Europese Unie. Zij kunnen dus ook legaal naar Nederland reizen als zij over een paspoort beschikken. Reizen naar Nederland en hulp daarbij is niet strafbaar.

Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden, zoals familie elders in Europa, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De gemeente kan hier geen advies in geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst(externe link).

Ik heb contact met vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland die om advies vragen. Hoe kom ik aan informatie voor Oekraïners?
Veel vragen over rechten en plichten van Oekraïners in Nederland zijn nog onduidelijk. Hier komt de komende periode meer duidelijkheid over.

Informatie over de verblijfsstatus en procedure vindt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)(externe link)(externe link). Informatie voor vluchtelingen in Nederland vindt u bij VluchtelingenWerk(externe link)(externe link).

Heeft het aanbieden van een slaapplaats consequenties voor mijn toeslagen of belasting?
Het aanbieden van particuliere opvang aan Oekraïners kan op lange termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen. Voor de korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Oekraïense vluchtelingen hebben nog geen verblijfsstatus in Nederland en zijn niet geregistreerd in de BRP (Basisregistratie Personen). Zodra er meer duidelijkheid is over de verblijfsstatus van de vluchtelingen, wordt ook bekend wat de gevolgen op uw toeslagen, gemeentelijke belastingen of uitkering kunnen zijn.

Waar kan ik terecht als ik me zorgen maak over de oorlog?
De oorlog in Oekraïne houdt veel mensen enorm bezig. Maakt u zich zorgen en heeft u de behoefte om erover te praten? Dat kunt u natuurlijk doen met uw naasten, maar er zijn ook organisaties die u kunt benaderen met uw zorgen.

Luisterlijn

In Nederland zijn er verschillende organisaties waar u terecht kunt als u behoefte heeft aan een gesprek. Zo kunt u bellen met de Luisterlijn. Dit is letterlijk een telefoonlijn die u kunt bellen als u uw verhaal kwijt wilt.  De telefoon wordt dan opgenomen door een getrainde vrijwilliger. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar op nummer 088-0767 000. U kunt ook bellen met 1 van de lokale afdelingen van de luisterlijn, als u dat prettig vindt. De lokale nummers vindt u op de website van De Luisterlijn.(externe link)

De Luisterlijn is er ook voor mensen die liever schrijven dan bellen. Zo kunt u de luisterlijn een mail sturen(externe link) of u kunt gebruik maken van de chatfunctie(externe link) op de site.

MIND Korrelatie

Ook stichting MIND Korrelatie kunt u benaderen als u zich naar voelt door de situatie in Oekraïne. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en sociaal werkers die u online of telefonisch kunnen helpen. Zij zijn er om naar u te luisteren en te adviseren. Bellen met een MIND Korrelatie-medewerker kan via 0900-1450. Deze telefoonlijn is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 21.00 uur.

Er is ook een mail- chat- en WhatsApp-functie. Mailen kan door op de homepage van de stichting te klikken op ‘Mail met een hulpverlener’. Chatten kan door op de homepage op ‘chatten met een hulpverlener’ te klikken. Deze functie is van maandag tot en met vrijdag beschikbaar tussen 09.00 en 20.30 uur. WhatsAppen met MIND Korrelatie kan door een bericht te sturen naar nummer 06- 13 86 38 03. Via deze weg is de stichting op werkdag tussen 09.00 en 17.30 uur bereikbaar.

De kindertelefoon

Bel gratis en anoniem 0800-0432 (elke dag van 11.00 tot 21.00 uur) of bezoek de website Kindertelefoon Homepage(externe link)

Wat doet de Rijksoverheid voor vluchtelingen uit Oekraïne?
Lees meer over de steun die Oekraïners ontvangen op de website van de Rijksoverheid.