Update nieuwbouw Sterpassage Rijswijk

19 September 2023, 09:19 uur
Lokaal
mainImage

Het nieuwbouwproject The Orchard ligt midden in het nieuwe Bogaard stadscentrum van Rijswijk.

De voormalige Sterpassage is reeds gesloopt en de grond is bouwrijp gemaakt. Sterpassage Rijswijk is een samenwerking tussen 3W real estate en AT Capital voor het project The Orchard. 3W is een creatieve ontwikkelaar die aangename plekken realiseert waar mensen graag wonen, werken, verblijven en elkaar ontmoeten. Met hun projecten willen zij een bijdrage leveren aan het creëren van duurzame gebieden die antwoord geven op maatschappelijke opgaven.

AT Capital is een Singaporese family office met een Nederlandse investeringsportefeuille van binnenstedelijke ontwikkelingen, supermarkten en kantoorpanden. In alle wereldwijde vastgoed projecten wordt gestreefd naar een duurzame verbetering van woon- en werkomgeving met een lange termijn samenwerkingsvisie.

Jaco Meuwissen, directeur 3W real estate: “We hebben de afgelopen periode zeer voortvarend een plan ontwikkeld dat de omslag betekent voor de Bogaard van winkelcentrum naar centrumgebied. Door gebeurtenissen op het wereldtoneel zijn veel parameters verschoven en werd er zwaar aan de stoelpoten van de haalbaarheid van de plannen gezaagd. De kwaliteit van het plan, veel creativiteit, de betrokken houding van alle partijen en als laatste de erkenning van het belang van het project door ministerie en gemeente hebben er toe geleid, dat we samen de start van de bouw van dit project kunnen vieren. Dit is een mijlpaal waar we met recht trots op mogen zijn”.


Door: Gemeente Rijswijk