'Treinstation RijswijkBuiten niet overbodig'

11 February 2024, 10:13 uur
Lokaal
mainImage
ANP

Ronald van Onselen heeft de volgende visie over het treinstation in RijswijkBuiten.

Het is goed dat de redactie/de heer Paping het thema OV in Rijswijk aansnijdt. In 2021 is er een "HOV - verkenning Den Haag - Naaldwijk - Maasluis - Delft - Rotterdam" door de metropoolregio/ MRDH in discussie gebracht. Deze verkenning van bureau Witteveen + Bos geeft een goed gedocumenteerd beeld wat wel/niet/wellicht mogelijk is in het Westland. Naast busvarianten zijn er ook een aantal railverbindingen in het Westland onderzocht. Uiteindelijk is het voornemen omhelsd om tussen Naaldwijk en Den Haag een z.g BRS (Bus Rapid System) te ontwikkelen. Een elektrisch aangedreven gelede bus op een opgeplust sneller OV trace is als voorkeursoptie gekozen. Met de omzetting in een railverbinding wordt ook rekening gehouden. Voor het brede zuidwestelijke deel van Den Haag (Kijkduin - Rijswijk) zijn geen keuzes gemaakt.

Ook Rijswijk is met zijn OV problematiek buiten beeld gebleven.

De suggestie dat het treinstation "Rijswijk Buiten " overbodig zou zijn delen wij echter niet. Indien in dit deel van de overvolle Randstad niet een robuuste kwaliteitsslag OV wordt gerealiseerd zullen de steeds stroperige en langere autofiles een verkeersinfarct veroorzaken. De suggesties van om via de Beatrixlaan een raillijn richting Delft is zeker het bestuderen waard. In feite sprak men in 80-er jaren van de vorige eeuw al over.

Naast de instelling van het station Rijswijk Buiten is aanvullend onderzoek nodig om voorshands vanaf Monster/Westland via het zuidwestelijk deel van Den Haag en Rijswijk onderzoek in te stellen voor een snelle OV verbinding. O.i. zou dat een railverbinding via de de Beatrixlaan kunnen zijn richting Delft. In zoverre omschrijft het Rijswijks dagblad/Heer Paping deze optie terecht. Echter al decennia's lang zijn er geen keuzes gemaakt. O.i. een aanvullende studie nodig waarin de verbindingen vanuit het Westland/Monster/Den Haag via Rijswijk en eventueel ook de relatie Naaldwijk - Delft in samenhang worden bezien. Er is al wel onderzoek gedaan bijvoorbeeld om vanuit zuidwest Den Haag een verbinding met de Plaspoelpolder te bieden. O.i. hoeft dit niet weer jaren te duren. Sowieso is het waardevolle rapport van Witteveen + Bos een goede basis maar nog niet voltooid. De gemeenten Rijswijk en Den Haag zijn nu primair aan zet.

Wat is jouw mening? Mail naar [email protected]