Stemming in gemeenteraad over Sinterklaas-optocht 15 tegen 15

22 March 2023, 09:32 uur
Lokaal
mainImage
ANP

Een motie genaamd de ‘Terugkeer van Sinterklaasintocht voor alle Rijswijkers’ zorgde gisteravond voor veel verdeeldheid binnen de gemeenteraad. Uiteindelijk werd er rond half 1 's nachts gestemd over de motie van Maaike Harmsen, (ChristenUnie), gesteund door Coen Sleddering, (VVD), Wemke van der Weij, (D66), Mohamed Almouiji, (Partij Gelijkheid en Rechtvaardigheid), Selma van Maarseveen, (Groenlinks) en Wil van Nunen (PvdA). 

Door de gelijke stemming (onder meer Beter voor Rijswijk, WIJ, CDA en RijswijksBelang waren tegen) moet er tijdens de volgende raadsvergadering, conform de gemeentewet, opnieuw worden gestemd. Als de stemming dan wederom gelijk is, dan wordt de motie verworpen en hoeft wethouder Van Damme (VVD) er niet mee aan de slag. 15  tegen 15 kwam doordat VVD-raadslid Menno Ezinga niet aanwezig was. Als hij straks toch voorstemt en iedere fractie houdt zijn mening in stand, dan wordt de motie alsnog aangenomen. 

De motie luidt als volgt. 

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 21 maart 2023

Constaterende dat:

- Er momenteel geen algemene feestelijke sinterklaasintocht meer georganiseerd wordt in de gemeente Rijswijk, waarin de burgemeester een rol heeft in het ontvangen van Sinterklaas en zijn pieten.

- Het sinterklaasjournaal van de NTR een leidende rol heeft in het uiterlijk van de pieten bij de meeste lokale sinterklaasintochten in Nederland.

Overwegende dat:

- Voor alle inwoners en vooral de kinderen van Rijswijk weer een feestelijke Sinterklaasintocht gewenst is.

- De Sinterklaasintochten met pieten in het uiterlijk van het Sinterklaasjournaal van NTR in andere steden in een plezierige sfeer zijn verlopen.

Verzoekt het college:

1. Om dit jaar weer een Sinterklaasintocht te (laten) organiseren in nauwe samenwerking met de winkeliersverenigingen inclusief een officiële ontvangst door de burgemeester.

2. De NTR Sinterklaasjournaal pieten formule over te nemen bij de invulling van de officiële Sinterklaasintocht in Rijswijk.

3. De intocht op termijn weer te borgen in een maatschappelijk initiatief zodat de gemeente weer op afstand komt.

En gaat over tot de orde van de dag.