Rijswijks Belang stelt vragen over dodelijk ongeluk

3 July 2021, 07:56 uur
Lokaal
mainImage

Geschokt is de fractie van Rijswijks Belang van het bericht dat er na een aanrijding op de Schaapweg in Rijswijk een jonge vrouw is overleden bij een verkeersongeluk.

De fractie stelt daarom de volgende vragen aan het College. 

Kan het College aangeven wat de oorzaak is van dit ongeval? Zo nee, waarom niet?

Deelt het College de mening van Rijswijks-Belang dat er op de Schaapweg te veel verkeersongelukken gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Kan het College aangeven of het groen (beplanting, bomen en struiken)  op en rond de rotonde op de Schaapweg en langs de Schaapweg gevaarlijke verkeerssituaties oplevert voor de verkeersdeelnemers?

 Zo ja, welke actie gaat hierop ondernomen worden en op welk termijn?

Is het College ervan op de hoogte dat op de Schaapweg of bij de rotonde Schaapweg er vaker verkeersongelukken/aanrijdingen gebeuren? Zo nee, hoe kan dat, dat u er niet van op de hoogte bent?

Kan het College aangeven hoeveel verkeersongelukken er zijn geregistreerd in de jaren 2020/2021 op de Schaapweg en bij rotonde Schaapweg?

Zo nee, waarom niet?

Kan het College aangeven wat hier de oorzaken van zijn?

Zo nee, waarom niet?

Deelt het College de mening van Rijswijk-Belang  dat er op de Schaapweg te veel verkeersongelukken gebeuren? 

Zo nee, waarom niet?

Is het College bereidt om maatregelen te treffen die bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid op de Schaapweg en rotonde Schaapweg?

Zo ja, waar gaan deze maatregelen uit bestaan? Zo nee, waarom niet?

Is het College bereidt om met regelmatig te gaan handhaven op de Schaapweg en rotonde Schaapweg?

Zo nee, waarom niet?

Is het College bereidt om op de Schaapweg of bij de rotonde Schaapweg snelheidsovertreders te gaan aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Is het College bereidt om met een verkeersdeskundige naar de infrastructuur van de Schaapweg en rotonde Schaapweg te kijken met het oogmerk deze veiliger te maken?