'Rijswijker betaalt voor tekorten gemeente Rijswijk'

10 July 2024, 09:05 uur
Lokaal
mainImage
Timo van Dam/ PR Wij. Rijswijk
Menno van Es (CDA), Marc Weterings (RijswijksBelang) en Danny van Dam (Wij. Rijswijk) zijn uitermate kritisch over het huidige College-beleid.

De gemeente Rijswijk besloo over een maatregelenpakket dat flinke bezuinigingen doorvoert die iedere Rijswijker gaat merken. 2023 werd afgesloten met een tekort van 10,8 miljoen euro.

Hierdoor is het stadsbestuur genoodzaakt om voor 9 miljoen euro te bezuinigen door onder andere vanaf 2025 de OZB belasting te laten stijgen en het verhogen van de parkeertarieven.  

Gewaarschuwd maar niet geluisterd   

De oppositiepartijen Wij. Rijswijk, Rijswijks Belang en het CDA waarschuwen al jaren voor het financiële abys waar de gemeente Rijswijk over uitkijkt. “We roepen het college al sinds 2022 op om maatregelen te nemen,” zegt Danny van Dam, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk. “Dat het college nu ingrijpt is goed, maar wat ons betreft wel drie jaar te laat.” De partijen deden in 2022 een voorstel om mogelijke bezuinigingen in kaart te brengen. Dit was volgens het college van Beter voor Rijswijk, GroenLinks, D66, VVD en de PvdA niet nodig. Het college begrote dat jaar een overschot van zes miljoen euro. Dit bleek een overschatting, het jaar werd afgesloten met een tekort van ruim 11 miljoen euro. 

Alternatieve voorstellen

“Voordat je de Rijswijker belast met hogere belastingen zul je eerst moeten kijken of je kan besparen binnen de eigen organisatie” geeft voorman van het Rijswijkse CDA, Menno van Enk, aan. “We hebben 13 miljoen euro uitgegeven aan externe inhuur terwijl we hier maar 5,4 miljoen voor hadden weggezet. We vragen het college om hier de komende jaren flink in te minderen.” 

Marc Weterings van RijswijksBelang sluit zich hierbij aan: “Naast het verminderen van externe inhuur zouden we onze subsidieregelingen tegen het licht moeten houden. We geven jaarlijks tonnen uit aan organisaties zoals die van het Museum Rijswijk. Hiervan verdwijnt veel geld in de top van het museum. Het doorzetten van deze regelingen, maar het stoppen van een vergoeding van 100 euro voor onze mantelzorgers is niet uit te leggen aan de Rijswijkers. Daarom moet er ook serieus gekeken worden naar de bezuinigingsopties binnen deze sector”

Het laatste voorstel dat wordt ingediend, roept het college op om de woningbouwontwikkelingen in Rijswijk te temporiseren. “Acht woningbouwprojecten tegelijkertijd willen doorvoeren vraagt enorm veel van je ambtelijke organisatie” geeft van Dam aan. “Deze ambtelijke inzet kunnen we efficiënter inzetten in de organisatie of besparen. We vragen het college om dit inzichtelijk te maken”

Oproep tot verandering

Anders dan in 2022 hopen de partijen dat de voorstellen wel worden overgenomen door het college. Hoeveel maatregelen uiteindelijk nodig zijn zal in het najaar blijken. Dan worden de financiële plannen voor Rijswijk officieel vastgesteld.