Reactie College op slechte onderhoud station Rijswijk

19 September 2023, 15:19 uur
Lokaal
mainImage

RijswijksBelang had vragen aan het College gesteld over het onderhoud van het station in Rijswijk.

Zojuist zijn deze schriftelijke vragen beantwoord over station Rijswijk. Hieronder de vragen aan en de antwoorden van het College over het station dat velen in Rijswijk een doorn in het oog is.   

1.Wanneer beginnen de werkzaamheden die in de halfjaarsrapportage 2022 verantwoord zijn? (€663.000,-) 

Antwoord: Deze werkzaamheden zijn voor het grootste deel reeds uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om het vervangen van de roltrappen. Een deel van de werkzaamheden waaronder het uitvoeren van reparaties aan de gevel, wordt nog uitgevoerd.

2 en 3. U geeft aan in uw beantwoording eigenaar van het station te zijn. Waarom wordt er niet schoongemaakt? Wanneer bent u dat van plan?

Antwoord: De gemeente en NS / Prorail  zijn allen (deels) verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud aan het station. Dit gaat van groot onderhoud tot gebruikersonderhoud /reinigen van het station. De omgeving van het station wordt meerdere malen per week schoongehouden. Dit bestaat onder andere uit:   

- De afvalbakken worden drie tot vier keer per week geleegd (ma, woe, vrij en za)
- De veegmachine reinigt één keer per week het Eisenhouwerplein en het Piramideplein.

Wekelijks vindt er inspectie plaats en als het nodig is, wordt de veegmachine aangestuurd om een extra ronde te rijden.

- Het zwerfafval in het groen (en doorgaans ook op straat) rondom het station verwijderen medewerkers van de Binnenbaan 2 keer in de week (maandag en vrijdag)

Het stationsgebouw aan het Eisenhowerplein : 
- De afvalbakken worden vier keer per week geleegd ongeacht de vulgraad/ behoefte

- Machinale reiniging van de vloer van de stationshal vindt vier keer per week plaats.

Als het nodig is, wordt een extra reinigingsronde gevraagd. 

- Liften en roltrappen worden vier keer per week geïnspecteerd en zo nodig gelijk gereinigd
- Van de balustrade/viderand in de hal wordt de bovenkant gereinigd 

Het grote probleem is dat sommige delen van de hal (waaronder het schuine deel van de viderand) alleen gereinigd kunnen worden in een buitendienststelling van het spoor.

Dat geldt ook voor de piramide zelf. Er kan mee gelift worden op een geplande buitendienststeling.

De voorbereiding van een schoonmaakactie tijdens een buitendienststelling duurt ca. 6 tot 9 maanden, inclusief aanmelding en vergunningen. Het reinigen kan in Q2-2024 plaatsvinden.

(Ingang Eisenhowerlaan)

4.Heeft u gezien hoe het station er nu bijstaat?
Antwoord: Ja, dat hebben we gezien.

5.Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat het station een visitekaartje hoort te zijn?

Antwoord: Het station moet een plek zijn waar het voor reizigers prettig is om in-, uit- of over te stappen op de trein.

Er wordt op korte termijn een bestuurlijk gesprek ingepland met NS/Prorail om de uitstraling van station Rijswijk te bespreken.