PvdA stelt vragen over achterstanden in WMO-aanvragen in Rijswijk

8 April 2024, 17:01 uur
Lokaal
mainImage
ANP

De fractie van Pvda Rijswijk heeft vragen gesteld over achterstanden in de verwerking van aanvragen WMO door de gemeente.

"Deze achterstand is, sinds de mededeling hierover in januari, niet weggewerkt ondanks grote ambtelijke inzet, waarvoor veel waardering", aldus de PvdA. "Door een langere verwerkingstijd kan de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare Rijswijkers worden aangetast.
Even goed nadenken dus, voordat we tekorten in de jeugdhulp gaan dekken uit andere onderdelen in het sociaal domein".

Het WMO, of Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning, is een Nederlandse wet die regelt dat mensen met een beperking of hulpbehoevenden de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze wet regelt bijvoorbeeld de toegang tot voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.