mainImage

Oud burgemeester Hans Grosheide tijdens raadsvergadering herdacht

Hans Grosheide in 1963.
24 januari 2023, 20:22 uur
Lokaal

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Rijswijk is vanavond oud burgemeester Hans Grosheide herdacht, die op 92-jarige leeftijd is overleden. Hij was van 1974- 1978 burgemeester van Rijswijk. De leden van het College en de gemeenteraad gingen staan en namen een minuut stilte in acht. 

Hans Grosheide werd in 1963 op jonge leeftijd staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en doorliep daarna een lange politiek-bestuurlijke loopbaan. Zo was hij staatssecretaris van Justitie, burgemeester van Rijswijk, directeur-generaal van Politie en staatsraad in buitengewone dienst.

Grosheide begon zijn carrière bij de Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel. Hoewel zijn partij, de ARP, tegen de nieuwe Wet op het voortgezet onderwijs (de Mammoetwet) was, was hij in belangrijke mate verantwoordelijk voor de invoering daarvan. Hij was staatssecretaris in zes kabinetten.

Naast zijn politieke ambten vervulde Hans Grosheide tot op hoge leeftijd diverse functies op maatschappelijk gebied. Zo was hij in 1998-2002 nog voorzitter van de Visitatiecommissie Wetgeving. In de ARP was hij voorzitter van de Abraham Kuyperstichting, het wetenschappelijk bureau van die partij. (Bron Trouw en  biografisch archief PDC).

"Hans Grosheide maakte zich verdienstelijk voor de pastorie van RK Benedictus Kerk", zei burgemeester Huri Sahin. "Tevens was hij bestuurder van de Plaspoelpolder en heeft zodoende een grote bijdrage geleverd bij de komst van de SHELL naar Rijswijk. Ook slaagde Hans Grosheide er in om voor- en tegenstanders bij elkaar te brengen van de aanleg van de A4 in Rijswijk. Kortom, een onkreukbaar jurist met een groot verantwoordelijksheidsgevoel. Mede daariom is hij na zijn burgemeesterschap topambtenaar van Justitie geworden".