Ontevredenheid van gemeente Rijswijk over uitvoering door vervoerder

9 December 2023, 11:51 uur
Lokaal
mainImage
Pixabay
Archieffoto van leerlingen op weg naar school in een busje.

In een raadsbrief informeert wethouder Larissa Bentvelzen (BvR) over de dienstverlening van een door de gemeente ingehuurde vervoerder.

Zo meldt zij onder andere:

"Ondanks bovengenoemde maatregelen zijn wij sinds begin 2023 niet tevreden over de dienstverlening van de vervoerder, die niet presteert conform de overeenkomst, er is sprake van:
- routes die niet tijdig worden gereden met als gevolg te laat opgehaald en gebracht worden
- routes die te lang zijn met als gevolg lange reistijden
- veel (ernstige) klachten en gebrekkige communicatie naar ouders en contractbeheerder

Onze ontevredenheid en zorgen over de uitvoering is besproken in de contractgesprekken die sinds de start van de overeenkomst ieder kwartaal door het bedrijf worden gevoerd.

In de raadsbrief van de wethouder wordt eveneens aangegeven waarom de vervoerder minder presteert. "Men heeft net als de andere vervoerders last van het landelijk tekort aan chauffeurs. Tevens lijkt het te veel verplichtingen aangegaan te zijn om de kwaliteit van de aangegane verplichtingen te garanderen". 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 heeft Rijswijk samen met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker Nootdorp en Westland een overeenkomst met onder andere deze vervoerder voor de uitvoering van het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer. Ongeveer 70 Rijswijkse leerlingen en 35 jeugdigen worden door hen naar school of jeugdhulpaanbieder vervoerd. Drie andere vervoerders
zorgen voor het vervoer van de ongeveer 60 andere Rijswijkse leerlingen en jeugdigen.