mainImage

Onderzoek naar locaties voor flexwonen bij de buren

Den Haag krijgt handreiking voor flexwonen zoals op deze archieffoto is te zien.
24 november 2022, 10:53 uur
Lokaal

De gemeente Leidschendam- Voorburg onderzoekt verschillende locaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk om in kaart te brengen waar mogelijkheden zijn om flexwoningen te bouwen. Flexwoningen zijn tijdelijke huurwoningen die relatief snel te bouwen zijn en een aantal jaar blijven staan. De gemeente Rijswijk heeft hiermee ervaring opgedaan door het AZC-complex om te bouwen tot eem terrein met flexwoningen. In Rijswijk worden de flexwoningen onder andere gebruik voor het huisvesten van (oorlogs)vluchtelingen, mensen die door een echtscheiding met spoed een huis nodig hebben en voor daklozn. 

Er is in Leidschendam- Voorburg een aantal kansrijke locaties in beeld:

• Het braakliggende terrein van voormalig woon-zorgcomplex De Sonneruyter van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) in Voorburg is mogelijk (gedeeltelijk) geschikt voor het plaatsen van flexwoningen. Hierbij gaat het om maximaal 140 huurders. WZH is hier zelf bezig met de voorbereiding van de nieuwbouw van een woonzorgcentrum. De komende periode wordt verkend op welke manier flexwonen in combinatie met een eerste fase van het nieuwe woonzorgcentrum kan worden ingepast op de locatie. Het woonzorgcentrum zou dan, na afbouw van het flexwonen, volledig gerealiseerd kunnen worden.

• De Zustersdijk 18, terrein voormalig Dorpshuis Stompwijk, voor maximaal 40 huurders, en de Van Santhorststraat 3, Stompwijk, voor maximaal 40 huurders. Voor beide locaties worden er ook haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor de mogelijkheid tot permanente (sociale) bouw. Onderzocht wordt hoe en of flexwonen hier gecombineerd kan worden met de permanente bouw. Voor de locaties geldt dat als uit het onderzoek blijkt, dat een locatie geschikt is, maximaal één van de genoemde locaties wordt bestemd voor flexwonen.

• Wijkcentrum aan Oude Trambaan 51 in Leidschendam, geschikt om te verbouwen voor 8 huurders. Onderzocht wordt of deze locatie kan worden ontwikkeld met behoud van het wijkcentrum de Blauwe Tram.

• De Tol 32a in Leidschendam, voorheen een kinderdagverblijf, geschikt om te verbouwen voor 9 huurders.

De gemeente maakt op dit moment een nadere analyse om te bepalen of deze plekken daadwerkelijk geschikt zijn voor flexwonen.

Aanvullende locaties
De gemeente blijft continu inventariseren of er nog meer locaties in de gemeente geschikt zijn waar flexwoningen te realiseren zijn om zo snel mogelijk een oplossing te bieden aan het woningtekort.

Meer informatie is te vinden op www.lv.nl/flexwonen

 


Foto: Digitaal Dagblad