Rijswijks Dagblad | Onafhankelijk Rijswijk: vragen over ambtelijke capaciteit
mainImage

Onafhankelijk Rijswijk: vragen over ambtelijke capaciteit

13 januari 2021, 11:26 uur
Lokaal

Op 8 januari hebben Romy de Man en Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk kennis genomen van een artikel in de Telegraaf. Daarin staat een artikel over de Haagse ontwikkelaar D.I.O.G. die in een bedrijfspand aan de Handelskade 24 in Rijswijk woningen wil realiseren in opdracht van de eigenaar. “Kennelijk is hen te verstaan gegeven dat vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit om dit project te begeleiden zij tot 2023(!) moeten wachten.”

De fractie Onafhankelijk Rijswijk heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college.

1. Bent u het met ons eens dat een eigenaar met onroerend goed op een normaal bouw-verzoek aan de gemeente, adequaat behandeld behoort te worden?

2. Wat is er de oorzaak van dat betrokkene van mening is ‘van het kastje naar de muur gestuurd’ te worden? Waarom is dit gebeurd?
Gaarne krijgen wij in het onderhavige geval de gang van zaken zorgvuldig toegelicht.

3. Hoe is het mogelijk dat een partij die woningen wil realiseren in het segment dat node wordt gemist pas in 2023 geholpen kan worden? Wij vinden dit volstrekt ongepast. Waarom gebeurt zoiets? Graag tekst en uitleg.

4. Hoe geloofwaardig bent u, als u zelf als gemeente bezig bent zich voor te bereiden om zelf woningen te willen gaan bouwen, een eigenaar met een passend bouwplan het spreekwoordelijke bos in stuurt? Acht u dit verantwoord en fatsoenlijk? Heeft u voor uw eigen bouwplannen dan wel voldoende ambtelijke inzet? Gaarne uw toelichting.

5. De vraag dringt zich bij ons op of er nog meer eigenaren onroerend goed met bouwplannen door u in de wacht zijn gezet en, zo ja, hoeveel zijn dat er en welke plannen betreft het?

6. Bent u het met ons eens dat het zich beroepen op ‘onvoldoende ambtelijke inzet‘, er niet toe mag leiden dat eigenaren van panden met terechte verzoeken enkele jaren aan het lijntje gehouden worden? Hoe denkt u dit te gaan voorkomen? Graag toelichting ook mocht u het niet eens zijn met deze vraag.

7. Graag zien wij een volledig overzicht tegemoet van alle (voorgenomen) bouwplannen; in welke fase deze zich bevinden; een overzicht van alle bouwplanaanvragen en het bijbehorende behandelingstraject; de daarbij behorende ambtelijke inzet en de bij deze plannen behorende tijdlijn.

8. Graag een overzicht van ambtelijke inzet inclusief uren verantwoording mbt het project Huis van de Stad.