Nieuwe terrein voor Don Bosco in Rijswijk?

2 April 2024, 09:45 uur
Lokaal
mainImage
Raadslid Marc Weterings bij het braakliggende terrein.

RijswijksBelang heeft aan het College schriftelijke vragen gesteld over het braakliggende terrein van voormalig sportvereniging Juventas aan het Julialaantje 208, 2283 TB Rijswijk. Tevens opperen zij de mogelijkheid of dit een locatie voor Don Bosco zou kunnen zijn? 

Het terrein zou al sinds 2010 braak liggen. Deze vragen luiden als volgt. 

1: Is het braakliggende terrein nog eigendom van de Gemeente Rijswijk?

2: Welk bestemmingsplan rust er op deze grond?

3: Wat is de reden dat het terrein al 14 jaar braak ligt?

4: Welke plannen heeft u met deze locatie?

5: Zijn er plannen ingediend door derden voor herontwikkeling van dit gebied?

Zo ja, welke plannen?

6: Zou dit een  locatie voor DonBosco kunnen zijn om zich eventueel te gaan huisvesten?

7: Wat kan u meer zeggen over deze locatie?

Graag zo’n uitgebreid mogelijk antwoord.

Rijswijks-Belang

Marc Weterings, Nel Kames, Annemie Koegler, Bianca Niesen en Mirjam Ten Brummelaar