mainImage

Motie meer politieagenten voor Rijswijk aangenomen

VVD-raadslid Menno Ezinga licht de motie toe.
22 september 2022, 06:32 uur
Lokaal

Veiligheid is een groot goed. We mogen blij zijn met een professionele brandweer, ambulancezorg en politie in onze stad.

In een presentatie die de VVD Rijswijk heeft gevolgd gaf de brandweer duidelijk aan dat het voortzetten van de werkzaamheden een risico loopt nu steeds meer personeel gedwongen buiten de regio Haaglanden een woning moet zoeken, omdat ze in onze regio niks kunnen vinden. We zullen dus echt wat aan de woningnood moeten doen. De landelijke wetgeving neemt hier een eerste stap, maar ook lokaal zullen we onze volledige aandacht hierop moeten vestigen.

De politie gaf een interessant beeld van het complexe veld waarin zij werken. Als een van de meest dichtbevolkte regio's van Nederland is de druk op de politiecapaciteit erg groot. Helaas is er ook een groot tekort van mensen die echt ingezet kunnen worden. Ook hier speelt woningnood en verzuim een kwalijke rol. De VVD Rijswijk ziet ook dat een deel van de werkzaamheden waar politievrijwilligers een rol kunnen spelen opgevangen wordt door beroepspersoneel. Wij zien dan ook graag meer aandacht voor het werven van politievrijwilligers om de lokale politie te ontlasten.

Daarom heeft de VVD Rijswijk samen met D66, PvdA en Beter voor Rijswijk een motie gemaakt om de burgemeester op te roepen te zorgen voor meer politieagenten in Rijswijk. Zo verbeteren we de veiligheid en kan de overheid effectiever optreden tegen onveiligheid en ondermijning. De motie is door de gehele gemeenteraad aangenomen. 


Door: VVD Rijswijk