mainImage

Kritiek van insprekers over garageboxen aan Vredenburchweg

De insprekers over de garageboxen aan de Van Vredenburchweg.
29 november 2022, 20:26 uur
Lokaal

Vanavond zijn er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Rijswijk twee insprekers voor agendapunt 9 (RV 22-024-Definitieve v.v.g.b. Van Vredenburchweg 93. Dit zijn mevrouw Slump namens bewoners Park de Wervelaan 1 en de heer Van Buuren, vertegenwoordigd bewoner van Vredenburchweg 95.

De achterliggende gedachte is als volgt.

Op 26 september 2021 is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een vier garageboxen en een berging aan de Van Vredenburchweg 93. Op het perceel aan de Van Vredenburchweg 93 staat nu een voormalige werkplaats annex opstal van een aannemersbedrijf, die niet in gebruik is. Het terrein en de opstallen zijn bouwkundig in zeer slechte staat en passen niet in het straatbeeld. Het voornemen is om de bestaande garage en houten tuinhuisje te slopen en ter plaatse van de huidige garage een gebouw met vier garages en een berging te plaatsen. De garages worden uitsluitend gebruikt voor het stallen van particuliere voertuigen.

Van Buuren zijn bezwaar zit dat er aan de kopsekant nog twee garages en een berging worden gebouwd.

Mevr Slump gaf aan dat zij niet is meegenomen in het participatieproces. Ze heeft een WOB-verzoek ingediend. "We hebben aangegeven dat de plannen voor ons niet acceptabel zijn. We vinden de omvang te groot, er is een commercieel belang en het groene uitzicht vanuit onze woning verdwijnt", aldus de Rijswijkse. "Dit geldt ook voor het omliggende groen dat door de garageboxen verdwijnt".

Wethouder Armand van de Laar gaf aan dat inspreekster Mevr Slump kennelijk had ingetekend voor zijn spreekuur, maar dat dit niet is doorgegaan. Hij zal dit uitzoeken en wil alsnog met haar in gesprek gaan. 

Mevr Slump gaf aan beroep aan te tekenen als de gemeenteraad het voorstel van het College overneemt. 

 


Door: Bart Bakker