Rijswijks Dagblad | Jense: “Keuze voor HVC riekt naar achterkamertjespolitiek”
mainImage

Jense: “Keuze voor HVC riekt naar achterkamertjespolitiek”

Gaat Avalex door met afvalverwerker HVC
23 februari 2021, 17:43 uur
Lokaal

Het afvaltarief voor de Rijswijkse bevolking is momenteel al het hoogste in ons land maar de angst bestaat dat dit bedrag in de toekomst wellicht alleen nog maar hoger wordt, indien de afvalverwerking wordt uitbesteed aan het in Alkmaar gevestigde mega overheidsbedrijf HuisVuilCentrale(HVC).

Eind 2021 lopen een aantal contracten af met bedrijven waar Avalex haar afval laat verwerken. Avalex, het huidige afvalverwerkingsbedrijf, is een bedrijfsvoeringorganisatie van zeven gemeenten waaronder Rijswijk en staat op het punt een nieuw contract af te sluiten. Grote commerciële afvalverwerkers zoals AVR en EEW Energy from Waste komen maar wat graag in aanmerking voor deze hoofdprijs, maar lijken bij voorbaat kansloos omdat het karwei niet wordt uitbesteed en Avalex voor HVC kiest. De deelnemende gemeenten moeten daarnaast ook financieel garant staan, in het geval van Rijswijk gaat het om een bedrag van 13,5 miljoen euro.

Risico
Dit alles is zeer tegen de zere been van Onafhankelijk Rijswijk (OR) dat, samen met de VVD, forse kritiek heeft op de zienswijze van de gemeente Rijswijk. Dick Jense, tijdens het recente Forumoverleg woordvoerder van OR, noemt de keuze van het college ‘onbegrijpelijk’. Jense: “Het is nogal een voornemen, een voornemen met een risico van 13,5 miljoen euro voor de gemeente Rijswijk. Uw college lijkt te grossieren in dit soort financiële risico’s. Een risico van bijna 85 miljoen voor de Avalex-gemeenten in totaal. Waarom zouden wij dit risico moeten of willen nemen? Deze vraag behoren wij onszelf als raadslid, in naam van onze burgers te moeten stellen”.

De oud-wethouder die zelf aan de wieg stond van de totstandkoming van Avalex, en mede daarom tijdens het overleg dieper in de zaak ging dan alleen maar het verkondigen van de mening van zijn partij, heeft geen goed woord over het feit dat het college een in de zomer verzonden brief van commerciële afvalwerverwerker AVR vrijwel heeft genegeerd “omdat u al met HVC in gesprek bent”. Jense betreurt het dat deze brief niet met de gemeente is besproken. “Dit riekt naar achterkamertjespolitiek” aldus Jense die het namens zijn partij nog ergerlijker vindt dat het college in een vergelijkend overzicht het nadeligste verwerkingstarief van de gemeente Utrecht tevoorschijn tovert. “En dat terwijl er veel voordeliger tarieven eenvoudig te behalen zijn” aldus Jense, die ervoor pleit de marktpartijen in de gelegenheid te stellen een offerte te maken die een eerlijke en transparante vergelijking mogelijk maakt. Jense maakt zich boos om een in zijn ogen ‘risicovol contract’ met HVC aan te gaan, zonder ook maar één offerte in de markt aan te vragen. Jense boos: “Kennelijk heeft de gemeente geld te veel, dit verhaal klopt op deze wijze echt niet. Er is geen marktverkenning geweest, zoals ik ‘uit het veld’ heb vernomen. Dit lijkt meer op een ‘stikken of slikken’ scenario dat Avalex aan de gemeente heeft voorgelegd, anders zou ik niet kunnen verklaren dat dit plan er op deze manier uitrolt. Wat zit daar toch achter?”

 Eneco
Jense krijgt met zijn kritiek in de raad alleen steun van Coen Sleddering, fractievoorzitter van VVD Rijswijk. Hij noemt de zienswijze een “eenzijdig en misleidend verhaal, onvolledig en onjuist”. Net als OR roept de VVD op tot aanbesteding. Sleddering gaf aan vooral met een principiële vraag te zitten. “Is het niet raar dat wij bij Eneco de aandelen verkopen, en hier wel gaan kopen, want daar komt het toch op neer. En bij Eneco levert dat geld op, terwijl dit geld gaat kosten, dit hele verhaal klopt echt niet. Bij aanbesteding kunnen wij als gemeente gewoon eisen stellen aan marktpartijen om te doen wat wij willen dat ze doen. Daar hoort een prijs bij en die moet je kunnen vergelijken, en er zijn zeker drie of vier marktpartijen die dat ook kunnen, ik ben er zelf van overtuigd dat ze dat beter kunnen doen. Bovendien lopen wij daarbij als gemeente geen financieel risico”, aldus de voorman van de VVD in Rijswijk, die het voorstel van het college ‘buitengewoon slordig’ vindt.Unamiteit
Wethouder Björn Lugthart, die de wegens privé omstandigheden afwezige verantwoordelijke wethouder Jeffrey Keus verving, gaf in zijn antwoord aan dat er wel degelijk sprake is geweest naar een onderzoek voor de keuze van inbesteden of aanbesteden, met als uitkomst, mede op advies van Avalex, inbesteden
Avalex heeft inmiddels laten weten dat dit voorstel alleen doorgaat bij unanimiteit van alle betrokken gemeenten. Lugthart: “Als de raad besluit hier niet in mee te gaan, dan hebben wij een probleem binnen Avalex, in dat geval moeten wij overgaan tot aanbesteden”. Wat betreft de garantiestelling maakte Lugthart duidelijk dat het hier een garantiestelling betreft tussen Avalex en HVC en niet met de gemeente, maar dat de gemeente het wel heeft opgenomen in de risicoparagraaf. “De kans dat je dit risico terugziet in de top-10 van risico’s voor de gemeente acht ik niet groot” aldus de wethouder.

Duidelijk geen hamerstuk dus voor de gemeenteraad van volgende week dinsdag 2 maart, wanneer het voorstel van het college over het kiezen tussen inbesteden dan wel aanbesteden wordt besproken.


Redactie: Peter Petit