mainImage

Investering bereikbaarheid ten gunste van Rijswijk

Het veel besproken kruispunt op de Binckhorstlaan waar ook vee doorgaand verkeer richting Rijswijk van gebruik maakt.
24 november 2022, 11:05 uur
Lokaal

Den Haag ontvangt een mega investering van de landelijke overheid. Onder andere voor een snelle tramverbinding over de Binckhorst. Dit maakt straks de bouw van 35.000 woningen in Den Haag mogelijk. Ook investeert de landelijke overheid bij 80 miljoen euro in de gebieden Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest. Met dit geld kan hier versneld en bereikbaar gebouwd worden.

Ook kan het station Laan van NOI gemoderniseerd worden, door een investering van 90 miljoen euro. Deze afspraken zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). De minister heeft dit bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De tramverbinding loopt vanaf Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Het Kabinet, de gemeente Den Haag en de regiopartners investeren samen een bedrag van 575 miljoen euro hierin. De Regiopartners zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Met dit geld wordt ook geïnvesteerd in extra maatregelen voor de Binckhorst, Voorburg West en Rijswijk. Hiermee wordt de kwaliteit en veiligheid van wonen in deze gebieden verbeterd. Over de route en de tram moeten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg nog definitief een beslissing nemen. Het doel is om de voorkeur voor deze tramverbinding in 2023 aan de gemeenteraden voor te leggen.


Foto: Voorburgs Dagblad