mainImage

'Inbraken nemen toe in Te Werve, Leeuwendaal en Cromvliet'

22 oktober 2021, 08:12 uur
Lokaal

De donkere maanden zijn weer begonnen en helaas vangt Rijswijks-Belang uit diverse wijken signalen op dat het aantal inbraken weer lijkt toe te nemen.

Vooral in Te Werve, Leeuwendaal en Cromvliet zien we veel berichten van inbraken in schuren, auto’s, tuinhuisjes en busjes. Hierbij worden zaken als gereedschap, (elektrische) fietsen en apparatuur gestolen. Rijswijks-Belang maakt zich zorgen over de veiligheid van de Rijswijkers.

Om deze redenen stelt de fractie van Rijswijks-Belang aan burgemeester Bas Verkerk een aantal vragen over dit onderwerp.

1.     Herkent het college het beeld dat het aantal inbraken in diverse wijken lijkt toe te nemen? 

2.     Heeft het college zicht op het aantal recente inbraken (ook in schuren, auto’s, tuinhuizen etc)? Zo ja, wat zijn de laatste cijfers? 

3.     In het verleden zijn inwoners actief door de gemeente geïnformeerd en geadviseerd over hoe het aantal inbraken terug te dringen, bijvoorbeeld via sociale media en een preventiebus. In hoeverre zijn daar dit jaar ook plannen voor?

4.     Hoeveel en welke buurtpreventieteams kent Rijswijk op dit moment? Is er op dit moment extra contact met de buurtpreventieteams vanwege de donkere maanden? 

5.      Is het mogelijk om op Rijswijk.nl een overzicht van buurtpreventie-appgroepen te plaatsen die actief zijn in Rijswijk daar waar inwoners zich kunnen aanmelden?

6.     Is het college/de burgemeester bereid te kijken naar aanvullende maatregelen, zoals extra patrouilles door handhaving of mobiele camera’s bij hotspots?

Namens de fractie van Rijswijks-Belang

Marc Weterings

Brandon Pouw