Rijswijks Dagblad | Herinrichting openbare ruimte In de Bogaard
mainImage

Herinrichting openbare ruimte In de Bogaard

8 mei 2021, 08:29 uur
Lokaal

Samen werken aan een groen woon-, winkel- en verblijfsgebied. Dat is de ambitie die de gemeente Rijswijk in het Masterplan ‘In de Bogaard’ en omgeving heeft vastgelegd. In het Masterplan wordt richting gegeven aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om van ‘In de Bogaard’ weer een levendig stadscentrum te maken.

De transformatie van winkelcentrum naar een groen en levendig stadscentrum neemt meerdere jaren in beslag. Het wordt stapsgewijs uitgevoerd, aansluitend op de nieuwbouw van woningen en winkels. Tussen alle bebouwing, zorgt het openbaar gebied voor de verbinding. De straten en pleinen zorgen ervoor dat er een samenhangend geheel ontstaat. Ook verbindt de openbare ruimte de bestaande bebouwing met de nieuwe ontwikkelingen. Zo draagt het openbaar gebied in belangrijke mate bij aan het creëren van één geheel, het nieuwe stadscentrum ‘In de Bogaard’.

Kijk voor een filmpje, klik hier