GroenLinks motie voor kaders buitenreclame in Rijswijk haalt het niet

10 July 2024, 08:02 uur
Lokaal
mainImage
Verbiedfossielereclame.nl
Archieffoto

GroenLinks Rijswijk: Grip op reclame voor ongezonde
producten, kansspelen en fossiele brandstoffen
Rijswijk, 9 juli 2024 –

GroenLinks Rijswijk heeft een motie ingediend om striktere kaders te stellen aan buitenreclame in de openbare ruimte. Deze motie komt voort uit zorgen over de invloed van reclame op de volksgezondheid en het klimaat.

GroenLinks verzocht het college om het goede voorbeeld te geven in haar reclamebeleid en om geen advertenties meer toe te laten die bijdragen aan een ongezonde samenleving. Dit geldt voor reclame voor fossiele brandstoffen, kansspelen en ongezonde producten. Met dit
voorstel hoopte GroenLinks fossiele reclames, gokreclames en fastfoodreclames uit het straatbeeld te laten verdwijnen. De gemeente Rijswijk heeft de verantwoordelijkheid om haar eigen reclamebeleid vast te stellen.

Er is een duidelijke oorzaak-gevolgrelatie tussen reclame voor ongezonde producten en diensten en het consumeren hiervan, wat bijdraagt aan gezondheidsproblemen zoals obesitas en gerelateerde ziekten. Daarnaast neemt de klimaatcrisis steeds ernstigere vormen aan, met meetbaar negatieve gevolgen voor de volksgezondheid door de uitstoot van fossiele brandstoffen.

GroenLinks Rijswijk: “Onderzoek wijst uit dat er een duidelijk verband is tussen reclame voor ongezonde producten en het gebruik hiervan. Het is niet wenselijk om als gemeente reclame toe te staan voor fossiele brandstoffen, kansspelen en ongezonde producten. Dit zijn producten die negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid. Wij hadden graag gezien dat de gemeente juist meer
ruimte zou creëren voor reclame die bijdraagt aan een gezonde samenleving, die consumenten helpt bij het maken van geïnformeerde keuzes. Wij vinden het jammer en een gemiste kans dat de motie niet is aangenomen door de gemeenteraad.”