Rijswijks Dagblad | GroenLinks: beslecht barrières voor een verbonden Rijswijk
mainImage

GroenLinks: beslecht barrières voor een verbonden Rijswijk

25 september 2021, 09:32 uur
Lokaal

Veel mensen in Rijswijk hebben last van luchtvervuiling, onveiligheid en geluidsoverlast door drukke verkeerswegen, zoals de Prinses Beatrixlaan. Deze wegen hebben ook een ander effect: barrièrewerking. Daarom presenteert GroenLinks vandaag de inspiratienota ‘Barrières beslechten in Rijswijk’.

Als je de kaart van Rijswijk erbij pakt, dan zie je dat de gemeente is verdeeld in losse blokken en blokjes. Drukke verkeerswegen als de snelweg A4 en de Prinses Beatrixlaan, en andere infrastructuur als de Vliet en het spoor zorgen hiervoor. “Door dit soort barrières is onze stad opgedeeld in verschillende kleine werelden en komen mensen veel minder met elkaar in contact”, vertelt GroenLinks fractievoorzitter Marieke Alberts. “Prachtige voorzieningen zoals het Wilhelminapark zijn door barrières lastig te bereiken.”

Van ontmoedigend asfalt naar sociaal cement

In de inspiratienota is te lezen hoe Rijswijk volgens GroenLinks barrières kan ‘beslechten’. Zo willen we tweedeling van de samenleving en slechte bereikbaarheid van voorzieningen voorkomen. “Barrières maken het lastiger en minder prettig om ergens anders in Rijswijk te komen”, vervolgt Alberts. “Zeker wanneer je dit als fietser of wandelaar doet. We willen van ontmoedigend asfalt naar sociaal cement en verbinding maken tussen de verschillende delen van de stad.”

In de nota staan ter inspiratie concrete suggesties voor hoe Rijswijk barrières kan beslechten. “Het beslechten van barrières in onze stad is in het belang van ons allemaal. Het houdt onze stad bereikbaar voor iedereen, zorgt voor meer contact onderling en maakt Rijswijk een prettige stad om in te wonen en te ontspannen. Met deze nota willen we iedereen in Rijswijk erover na laten denken en de politieke partijen inspireren voor hun verkiezingsprogramma’s”, aldus Alberts.

De inspiratienota ‘Barrières beslechten in Rijswijk’ is te downloaden via de website van GroenLinks Rijswijk