mainImage

'Gemeente in toekomst (verkeers)veilig, leefbaar en bereikbaar'

Het toekomstbeeld vanuit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg als het om de richting naar de Binckhorst gaat?
26 juni 2022, 10:46 uur
Lokaal

De regio groeit hard. In het gebied rond de stations Den Haag CS, HS en Laan van NOI, en de Binckhorst, komen vele duizenden nieuwe woningen en banen. Dit meldt de gemeente Leidschenda,- Voornburg waar de voormalig Rijswijkse wethouder Jeffrey Keus juist dit dossier in zijn pakket heeft. 

Al deze mensen moeten makkelijk, snel en veilig naar hun huis en werk kunnen reizen. Om Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in de toekomst (verkeers)veilig, leefbaar en bereikbaar te houden, is investeren in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en veilige fiets- en looproutes noodzakelijk. Nu al loopt het verkeer geregeld vast. Verdere groei van het autoverkeer is daarom geen optie. Voor een goede en veilige inpassing van de tram moeten bepaalde straten opnieuw worden ingericht. Ook is het de bedoeling om in samenspraak met omwonenden deze straten veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. 

Wat is uw visie hierop? Stuur een mail naar [email protected] of naar [email protected] 

 


Foto: Ap de Heus