mainImage

'Gemeente houdt te weinig met omwonenden en eigenaren'

Na de bouwvak wordt volgens omwonenden reeds gestart met de renovatie.
5 augustus 2022, 09:31 uur
Lokaal

Ingezonden: Er wordt door de gemeente Rijswijk véél te weinig rekening gehouden met alle omwonenden, eigenaren en bewoners.
Het gebied van de oude schoolgebouwen-Catterwijkstraat zou oorspronkelijk "groen" worden ingericht. En klimaat- en hittebestendig worden. Maar niets van dat al. De gemeente weet niet wat ze wil. Er is sprake van zwalkend beleid ten koste van deze oude wijk.

In een rondzendbrief aan huis worden wijkbewoners opgeroepen bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning bij: B&W Rijswijk, Postbus 5305 2280 HH, Rijswijk / of per mail via: [email protected] onder vermelding van naam en contactgegevens, nummer van het besluit omgevingsvergunning 2022042192612 en de reden van bezwaar (bijv "aantasting woon- en leefklimaat").

Hopelijk leidt het bezwaar ertoe dat de gemeente wél met de bewoners en huiseigenaren in deze oude wijk rekening wil gaan houden.
De tijd dringt: uit gesprekken met de anti-kraak-bewoners ("ad-hoc") komt naar voren dat na de bouwvak wordt gestart met renovatie.

Met vriendelijke groet,
D. Zwanenzomp

Reageren? Mail naar [email protected]

 


Foto: Pixabay