Rijswijks Dagblad | Gasunie organiseert inloopbijeenkomst in RijswijkBuiten
mainImage

Gasunie organiseert inloopbijeenkomst in RijswijkBuiten

10 juni 2021, 14:15 uur
Lokaal

In Rijswijk zijn in 2022 werkzaamheden gepland voor de aanleg van de warmtetransportleiding WarmtelinQ. Op donderdag 17 juni tussen 17.00 en 20.00 uur organiseert Gasunie een inloopbijeenkomst in Rijswijk Buiten om meer te vertellen over het project en over de plannen om de wijk na afloop van de werkzaamheden weer netjes achter te laten. We staan dan met een informatiestand naast Informatiecentrum Rijswijk Buiten, Van Rijnweg 3c. 


Werkzaamheden
De warmteleiding komt onder de grond te liggen. De (graaf)werkzaamheden in Rijswijk vinden plaats van eind 2022 tot medio 2023. Na afloop van de werkzaamheden richten we de omgeving weer netjes in. Er zijn ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het groen in Rijswijk Buiten. Die bespreken we graag met u. De vergunningenprocedure voor de aanleg van WarmtelinQ loopt momenteel nog. In de tussentijd gaat Gasunie door met de voorbereidingen, zodat het project kan starten zodra de vergunningen zijn verleend.

Wat is WarmtelinQ?
WarmtelinQ zal in de toekomst restwarmte uit de Rotterdamse haven vervoeren. Hiermee kunnen woningen en bedrijven in de provincie verwarmd worden. Dat hoeft dan niet meer met aardgas en dat is een belangrijke stap in de energietransitie.

Vragen en opmerkingen
Ook voor of na de bijeenkomst kunt u met vragen en opmerkingen over dit project bij ons terecht. Dat kan via de projectatlas op www.warmtelinq.nl/trace. U kunt ook contact opnemen met de omgevingscoördinator van Rijswijk, Joris Zwijnenburg, via [email protected].