'Files tussen de A4 en stoplichten ter hoogte van Groenrijk'

18 March 2023, 11:45 uur
Lokaal
mainImage
PR

Sinds de werkzaamheden voor het project Warmtelinq zijn gestart op Beatrixlaan ontstaan files tussen de snelweg A4 en de stoplichten ter hoogte van Groenrijk. Mede ook door het afsluiten van 1 rijbaan ter hoogte van de stoplichten bij Groenrijk.

Hierover heeft de PvdA aan het College de volgende vragen.

- Bent u hiervan op de hoogte?

- Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dit eventueel op te lossen?

- Indien dit bij de gemeente ligt, heeft de gemeente de middelen om dit mogelijk op te lossen? Wij kijken met zeer veel nieuwsgierigheid uit naar de reactie van de verantwoordelijke om dit ongemak zo klein en kort mogelijk te houden tijden de werkzaamheden voor Warmtelinq.

Fractievoorzitter Wil van Nunen en fractiemedewerker Max Stuijfzand, fractiemedewerker