Rijswijks Dagblad | Extra geld bestrijden achterstanden Rijswijkse basisscholen
mainImage

Extra geld bestrijden achterstanden Rijswijkse basisscholen

Wethouder Johanna Besteman (welzijn & onderwijs)
10 juni 2021, 12:33 uur
Lokaal

Rijswijkse basisscholen met een hoge achterstandsscore kunnen extra geld bij de gemeente aanvragen om, in aanvulling op hun eigen activiteiten, extra activiteiten te bekostigen in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden, met name op het gebied van de Nederlandse taal.
Middelen vanuit het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid

Het Rijk stelt jaarlijks geld beschikbaar voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, met name op taalgebied aan basisscholen met een hoge achterstandsscore. Gemeenten krijgen, in dit kader van het Rijk, geld om de voorschoolse educatie in de gemeente vorm te geven. Vanuit dit budget kunnen de Rijswijkse basisscholen met een hoge achterstandsscore nu extra geld bij de gemeente aanvragen. Het college van B&W heeft hiervoor een regeling opgesteld.

Gelijke kansen
In de voorschoolse of vroegschoolse educatie leren kinderen al spelend de Nederlandse taal. Door kinderen, die thuis geen of te weinig Nederlandse taal horen of lezen, vroegtijdig te helpen bij het leren van de Nederlandse taal, starten alle kinderen met zo veel mogelijk gelijke kansen aan het lees- en leerproces in groep 3. Wethouder Johanna Besteman (welzijn & onderwijs-foto): ‘Juist nu na de sluiting van de scholen door corona is het extra belangrijk om in te zetten op het bestrijden van (taal)achterstanden bij jonge kinderen. Maar ook de mogelijke (taal) achterstanden bij de oudere kinderen mogen niet vergeten worden. Met deze regeling stellen we deze scholen in staat om nog meer activiteiten te ontwikkelen voor het bestrijden van (taal)achterstanden.’