Ernstige zorgen over (beeld)kwaliteit centrum Oud Rijswijk

26 May 2023, 08:06 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Rijswijk
De Herenstraat in Oud Rijswijk.

Ingezonden: Aan de Gemeenteraad van Rijswijk

Geachte raadsleden,

De Historische Vereniging Rijswijk maakt zich ernstige zorgen over de afnemende beeldkwaliteit van het oude centrum van Rijswijk, in het bijzonder het kernwinkelgebied.

In betrekkelijke korte tijd is op meerdere plekken over tientallen meters, opgeteld ruim over de honderd meter de complete winkelgevel afgeplakt ( een andere term is nauwelijks voorhanden ) soms met inbegrip van de deurpartij, waar achter zich de commerciele activiteiten afspelen. Het betreft zelfs een gemeentelijk monument.

In Emmastraat, Willemstraat en Herenstraat zijn schrijnende voorbeelden te vinden.

Gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld via de Welstand-en Monumentencommissie, ontbreekt en dit laat dus deze kwalijke ontwikkeling ongemoeid.

De lovenswaardige pogingen om de levendigheid in het oude centrum vast houden dreigen schipbreuk te lijden door deze ontwikkeling en ook de economische basis van het kernwinkelgebied wordt hierdoor versmald. Het recente stimuleringsbeleid van de gemeente voor het opknappen en herstellen van panden, zoals zeer succesvol in de Willemstraat, is hiermee weggegooid geld.

Bezoekers van Oud Rijswijk moeiten juist geboeid en geprikkeld worden door fraaie etalages en uitnodigende doorzichtige winkels en berdrijven.

Wij verzoeken u deze noodkreet ter harte te nemen en aan het College van B&W te verzoeken aan deze ongewenste ontwikkeling een einde te maken en actief te bevorderen dat de levendigheid in het straat-en winkelbeeld weerterugkomt.

Met gevoelens van hoogachting,

Hans van Rossum

Voorzitter Historische Vereniging Rijswijk