mainImage

Discussie tijdens schorsing raadsvergadering inzake woningmarkt

Gijs van Malsen tijdens de schorsing in discussie met een aantal raadsleden.
24 januari 2023, 21:43 uur
Lokaal

Tijdens een schorsing van ruim een kwartier ontstond er tussen wethouder Gijs van Malsen (PvdA) en diverse raadsleden de nodige discussie. Er was dan een duidelijk verschil van mening tussen het College en een aantal raadsleden. Het ging over het amendement om de grens van 250.000 euro woz waarde weg te halen. Dit wil D66 niet en het College dus wel. 

Het betreft het volgende. 

"Schrappen algemeen verbod op het omzetten van woonruimten in de goedkope voorraad"

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 24 januari 2023, gezien het 'raadsvoorstel huisvestingsverordening (RV 22-028)' met daarin het voorstel dat luidt: "Vergunningaanvragen voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot €250.000 zullen geweigerd worden."

Besluit dit voorstel voor een algeheel verbod op het omzetten van goedkope woonruimten te schrappen 

Op basis van de Huisvestingswet 2014 mag een gemeente een verbod op het verkameren, splitsen, samenvoegen of onttrekken van woningen invoeren, om zo de onevenwichtige en onevenredige effecten van schaarste op de goedkope woningmarkt te beperken. Een gemeente moet wel eerst aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van schaarste en onevenredig effect op de woningmarkt. Om die reden zou een gemeente niet bij voorbaat al een vergunningaanvraag kunnen weigeren. Dit blijkt ook uit rechterlijke uitspraken waarbij een algeheel verbod op het omzetten van woonruimte keer op keer is afgewezen.

Constantijn Dolmans (D66) is de initiatiefnemer gesteund door Coen Sleddering (VVD). 

Na de discussie laat Van Malsen het aan de Raad om hierover te besluiten. Raadslid Dolmans (D66): "Niet onder de indruk van wethouder die naar een advocaat luistert. Er staan 29 woningen onder de 250.000 euro in Rijswijk te koop. Je moet niet het risico lopen dat iemand naar de rechter toeloopt om de ondergrens te bevechten". 

Na stemming waren 9 raadsleden voor en 20 tegen. Dit betekent dat het amendement is verworpen.