Den Haag wil nog steeds betaald parkeren uitbreiden in Rijswijk

18 September 2023, 05:59 uur
Lokaal
mainImage

De gemeente Den Haag is voornemens om het betaald parkeren uit te breiden aan de grens met Rijswijk. In het verleden heeft de
Rijswijkse VVD vaker aandacht gevraagd voor het mogelijke waterbedeffect door deze maatregelen.

"Vooral in 2014 leidde dit tot grote overlast in de wijken aan de grens met Den Haag. Het lijkt de Rijswijkse VVD wenselijk om voorbereid te zijn op een herhaling van die situatie. Hierbij benadrukken we dat de afspraak is om enkel vergunning-parkeren in te voeren als dat nodig is gelet op de parkeerdrukte", aldus VVD-raadslid Udo Oelen. 

Naar aanleiding hiervan heeft de Rijswijkse VVD aan het College de volgende vragen:

1. Is het college bereid om actief te gaan monitoren op de effecten in Rijswijk van deze maatregelen die Den Haag neemt?

2. Is het college bereid om alvast voorbereidingen te treffen voor het eventueel snel invoeren van vergunningparkeren in de wijken die
overlast gaan ondervinden van de maatregelen die Den Haag neemt? Dit ter voorkoming van het waterbedeffect.

3. Is er contact geweest met de collega-wethouder Verkeer van Den Haag? Heeft de collega-wethouder Verkeer de gemeente Rijswijk van deze uitbreiding op de hoogte gesteld? Zo niet, is het college het met ons eens dat het wenselijk is dat buurgemeenten elkaar op de hoogte
stellen van dergelijke maatregelen die wederzijds effect kunnen hebben?