mainImage

D66 Rijswijk steunt raadsvoorstel flexibel wooncentrum

22 september 2022, 07:10 uur
Lokaal

D66 Rijswijk zet zich volgens hen in voor alle mensen die op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd. Voor tijdelijk daklozen. Voor mensen op zoek naar een veilige plek na huiselijk geweld. Voor jongeren die graag het ouderlijk huis willen verlaten maar geen woning kunnen vinden. En ook voor vluchtelingen en statushouders. Dat vraagt om creatieve oplossingen.” aldus fractievoorzitter Elze Woudstra dinsdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Het voorstel om zowel een flexibel wooncentrum te realiseren voor spoedzoekers en statushouders als te zorgen voor de opvang van asielzoeker steunden we. Dat voorstel haalde het met een stem verschil niet.

Vervolgens werd gestemd over het voorstel voor het realiseren van een flexibel wooncentrum. Elze Woudstra zei namens D66 Rijswijk te willen denken in oplossingen voor de korte en lange termijn. “Het zorgen voor woonruimte voor veel mensen is lastig maar noodzakelijk. Het is belangrijk om spoedzoekers en vluchtelingen een veilig thuis te bieden. De doorstroming van statushouders naar huisvesting stokt.

Spoedzoekers zitten in de knel. Het realiseren van een flexibel wooncentrum in Rijswijk ziet D66 nu als de snelste oplossing voor een dak boven het hoofd.

“Snelle oplossingen zijn hard nodig. Er zijn nog onzekerheden, goed dat de wethouder daarmee aan de slag gaat en de raad op de hoogte houdt. Daar hebben we vertrouwen in. Niets doen is geen optie!” aldus Elze Woudstra. "D66 Rijswijk is daarom blij dat het voorstel voor het realiseren van een flexibel wooncentrum op een ruime meerderheid kon rekenen".