Zuid-Hollandse coalitie na ruzie met De Jonge: eind goed, al goed

12 June 2024, 08:48 uur
Landelijk
mainImage
ANP

De coalitiepartijen in de provincie Zuid-Holland hopen dat de woningbouw in een stroomversnelling komt nu de maandenlange onenigheid met Hugo de Jonge lijkt opgelost. Na enkele gesprekken en de nodige briefwisselingen zitten de minister en het college van Gedeputeerde Staten weer grotendeels op één lijn. "We moeten niet met elkaar bezig zijn, maar nu vol inzetten op de bouw", zegt Sinan Özkaya van GroenLinks-PvdA, de grootste fractie in de Provinciale Staten.

Vooral GroenLinks-PvdA was kritisch op de bemoeienis van De Jonge met de Zuid-Hollandse aanpak van de wooncrisis. De fractie noemde het eerder "volstrekt onacceptabel en ondemocratisch" dat de demissionair minister van Volkshuisvesting de provincie onder druk zette om enkele afspraken uit het coalitieakkoord te herzien. Het grootste twistpunt was de Zuid-Hollandse eis dat bij nieuwbouw 40 procent van de woningen voor de sociale huur is, hoger dan de landelijke norm van 30 procent.

Andere partijen in de Staten, ook uit de coalitie, vreesden dat De Jonge de regie zou overnemen en drongen er bij het college op aan om de minister tegemoet te komen. Dat heeft de provincie inmiddels op vrijwel alle punten gedaan, tot tevredenheid van De Jonge. De vertrekkend minister meldde deze week geen reden meer te zien om in te grijpen.

"We zijn blij dat er nu geen belemmeringen meer zijn om te gaan bouwen", aldus Statenlid René van Hemert van coalitiepartij VVD. "Eind goed, al goed." De coalitiepartners BBB en CDA zijn eveneens "tevreden en blij" over de afloop van de 'ruzie' met de minister. "Met alle neuzen dezelfde kant op, kunnen we volop bouwen aan een thuis in Zuid-Holland voor deze en de komende generaties", zegt CDA'er Arjen Veerman.

Volgens GroenLinks-PvdA blijft het coalitiedoel wel overeind staan: 100.000 sociale huurwoningen bouwen. "De minister zegt dat zijn wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting hierin gaat voorzien. Maar daarvan moet ik nog overtuigd raken", aldus fractievoorzitter Özkaya. "We lopen achter met de bouw van sociale huurwoningen en dus moeten we hierop inzetten. Als wij er niet van overtuigd zijn dat de nieuwe wet voldoet aan onze voorwaarden, dan blijft de 40 procent-norm staan. Want er moet gebouwd worden, en flink ook, om een betaalbare woning voor iedereen mogelijk te maken."

Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken dat er tussen 2022 en 2030 bijna 248.000 huizen worden gebouwd. In de afgelopen twee jaar kwamen er volgens de provincie ongeveer 38.000 woningen bij.
 


Door: ANP