mainImage

Oppositie kraakt niet halen klimaatdoel, 'gele kaart' voor Jetten

30 november 2022, 17:58 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Dat het kabinet de klimaatdoelen voor 2030 nog altijd niet haalt, is voor een deel van de oppositie onverteerbaar. De PvdA heeft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) tijdens een debat een "gele kaart" gegeven. GroenLinks keurt zijn klimaatbeleid ronduit af. Kamerlid Suzanne Kröger vindt dat het kabinet "faliekant tekortschiet" en zei niet te kunnen instemmen "met een pakket dat de doelen zo hard niet haalt".

Joris Thijssen (PvdA) gaf Jetten "een allerlaatste kans" om in maart plannen te presenteren die wél optellen tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 60 procent. In het coalitieakkoord is afgesproken dat daarop wordt gemikt. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) komt het kabinet met het huidige én voorgenomen beleid nog niet verder dan een vermindering van de uitstoot met 39 tot 50 procent ten opzichte van 1990.

Coalitiepartijen reageerden geërgerd op de harde woorden van met name de PvdA. Raoul Boucke (D66) vroeg zich hardop af of de manier van oppositievoeren van Thijssen "misschien wel een rode kaart verdient".

Schertsvertoning

Ook andere partijen zijn kritisch over het klimaatbeleid. Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) noemt het een "schertsvertoning". Ze ziet nog veel "klimaattaboes" bij het kabinet, dat niet zou willen praten over minder vliegen en het fors verkleinen van de veestapel. Volgens Laurens Dassen (Volt) "moeten alle alarmbellen rinkelen".

De partijen reageren op cijfers uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) die het PBL begin deze maand uitbracht. Volgens het planbureau is zowel een snellere uitvoering als aanvullend beleid nodig. Met kabinetsplannen die nog niet concreet zijn uitgewerkt kan het percentage waarmee de uitstoot omlaaggaat worden opgekrikt, tot een bandbreedte van 41 tot 52 procent.

Tegenvallers

Het kabinet wil de uitstoot in 2030 met zeker 55 procent hebben verlaagd. Om dat doel ook nog te halen als er tegenvallers zijn, mikt het op 60 procent.


Door: ANP | Foto: ANP