GroenLinks-PvdA Zuid-Holland wil handhaving aantal vluchten RTHA

13 March 2024, 14:56 uur
Landelijk
mainImage

De fractie GroenLinks-PvdA in de provincie Zuid-Holland vindt het onwenselijk dat er niet kan worden gehandhaafd op bestuurlijke afspraken die met het vliegveld Rotterdam The Hague Airport zijn gemaakt over het aantal nachtvluchten. Naar aanleiding van het recentste handhavingsrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de partij vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland.

In dat rapport staat dat afspraken over het aantal nachtvluchten en commerciële vluchten niet kunnen worden gehandhaafd, omdat de afspraken niet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving.

“In het verleden zijn er afspraken gemaakt met het vliegveld over het aantal nachtvluchten. Vervolgens is het aantal vluchten jarenlang alleen maar toegenomen. Dit geeft ons weinig vertrouwen dat nieuwe afspraken wel nagekomen worden. We willen daarom bij de minister aandringen op mogelijkheden tot handhaving.” aldusStatenlid Lars Klappe (GroenLinks-PvdA).

Fractievertegenwoordiger Faraz Safavi Nic (GroenLinks-PvdA): “Nachtvluchten zorgen voor extra veel geluidsoverlast voor omwonenden. We zullen er altijd voor waken dat deze overlast zo klein mogelijk blijft.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of Rotterdam The Hague Airport zich aan de geluidsnormen en regels houdt. Gebeurt dat niet, dan kan de Inspectie maatregelen nemen en dwangsommen of boetes opleggen.

De schriftelijke vragen zijn mede ingediend met SP, Volt, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. In het landelijke verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer had GroenLinks-PvdA staan dat het vliegveld in Rotterdam dicht moet.