Rijswijks Dagblad | Wethouder Lugthart trots op afname armoede in Rijswijk

Wethouder Lugthart trots op afname armoede in Rijswijk

mainImage
Wethouder Lugthart trots op afname armoede in Rijswijk

Vorige week donderdag 8 maart evacueerden de verschillende partijen die in Rijswijk aan armoedebestrijding werken de behaalde resultaten in de afgelopen vier jaar. Maandag plaatste de gemeente een verslag hiervan op rijswijk.nl. Wethouder Björn Lugthart zegt daarin trots te zijn op de resultaten.

Bij de evaluatie van afgelopen donderdag bedankte wethouder van Sociale Zaken Lugthart de aanwezigen voor hun inzet en samenwerking de afgelopen vier jaar. Namens onderzoeksbureau KWIZ lichtte Tessa Schoot Uiterkamp de cijfers van de armoedemonitor 2017 toe. Conclusies hieruit waren:

Vier jaar geleden sloten de gemeente en partners de handen ineen tijdens de Stadsconferentie Armoede. Wethouder Björn Lugthart had hiervoor maatschappelijke organisaties uitgenodigd, zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, de voedselbank, kerken, onderwijs, kinderopvang en ouderenorganisaties. Doel van de conferentie was om met elkaar tot een aanpak van armoede in Rijswijk te komen in aanloop naar de Kadernota Armoede.

De samenwerking heeft in 2017 geresulteerd in het Netwerk financiële redzaamheid Rijswijk. De deelnemende partijen hebben met elkaar het Armoedepact gesloten, waarin ze afspraken hebben gemaakt en waaruit concrete acties zijn voortgekomen. Zo is er ondersteuning gekomen voor inwoners die onverwacht zonder geld zitten, zijn er voorzieningen gekomen voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen en is er een lespakket in de maak waarmee kinderen leren omgaan met geld. Ook zijn er initiatieven ontstaan zoals de Weggeefwinkel, Resto van Harte en zijn er afspraken met woningcorporaties gemaakt om huurachterstanden te voorkomen. Onlangs is de Stichting KEI Rijswijk opgericht die met het Kindpakket de minimaregelingen voor kinderen gaat uitvoeren.

Wethouder Björn Lugthart is trots op de resultaten. “Het verminderen van armoede is een belangrijk speerpunt van het college. Mijn overtuiging is dat je armoede pas echt goed kunt aanpakken als je dat samen doet. En dat is bevestigd door onze samenwerkingspartners. Op mijn oproep om de krachten te bundelen hebben zij van meet af aan met enorm veel enthousiasme gereageerd. En dat heeft geresulteerd in een solide netwerk en een daadkrachtige armoede aanpak. De onderzoekscijfers bevestigen dit. Armoede is in Rijswijk de afgelopen vier jaar afgenomen.”


Foto: Digitaal Dagblad