Rijswijks Dagblad | Wat kost het Rijswijks Huis van de Stad?

Wat kost het Rijswijks Huis van de Stad?

mainImage
Wat kost het Rijswijks Huis van de Stad?

De realisatie van het Huis van de Stad leidt niet tot hogere lasten voor inwoners en ondernemers. Dat is de conclusie op basis van een infographic die het college van B&W heeft laten opstellen over hoe de financiën en budgetten zijn geregeld.

De gemeenteraad stemde eind vorig jaar in met het voorstel voor een investeringsbudget voor het gefaseerd uitvoeren van het Huis van de Stad. De instemming van de gemeenteraad is een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van het Huis van de Stad. De conclusie is dat de realisatie van het Huis van de Stad niet leidt tot hogere lasten voor inwoners en ondernemers.

Het Huis van de Stad wordt gerealiseerd in het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Naast de gemeentelijke organisatie nemen ook de samenwerkingspartners Trias, Bibliotheek aan de Vliet en Welzijn Rijswijk hun intrek in het Huis van de Stad. In de eerste fase worden Trias, Bibliotheek en Welzijn Rijswijk in het Huis van de Stad ondergebracht. De gemeentelijke organisatie volgt in een later stadium.


Foto: Digitaal Dagblad