Rijswijks Dagblad | Succesvolle Rijswijkse Kansenmarkt leidt tot 60 matches

Succesvolle Rijswijkse Kansenmarkt leidt tot 60 matches

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het was druk donderdag 4 oktober op de Kansenmarkt van het Werkgevers Servicepunt (WSP). Zo’n 100 Rijswijkse werkzoekenden namen van de gelegenheid gebruik om in contact te komen met 23 werkgevers die ruim 50 vacatures te vervullen hadden. Uiteindelijk werden er 60 matches gemaakt.

Op de Kansenmarkt van het Werkgevers Servicepunt (WSP) konden werkgevers, opleiders en werkzoekenden met elkaar in contact komen met als doel een baan of een scholingstraject. Meer dan de helft van de kandidaten vond een match met een werkgever of opleider en veelal zijn er vervolgafspraken gemaakt met de intentie om tot een arbeidsovereenkomst te komen.

De Kansenmarkt is een actie uit het Lokaal Sociaal Akkoord dat de gemeente, bedrijfsleven, waaronder de BBR en andere betrokken organisaties, op 1 februari jl. hebben gesloten. Daarin is afgesproken dat de partijen zich zullen inzetten om zoveel mogelijk Rijswijkse inwoners aan het werk te helpen. De Kansenmarkt brengt alle partijen bij elkaar.

Aansluiting onderwijs

Op de Kansenmarkt waren naast werkgevers ook opleiding- en scholingsinstituten aanwezig. Zij boden allerlei bij- en omscholingstrajecten, afgestemd op de arbeidsmarkt. Dit moet helpen om de kansen voor zowel (kandidaat)werknemers als werkgevers te vergroten. Ook dat komt voort uit het Lokaal Sociaal Akkoord. Daarin is namelijk afgesproken om activiteiten in gang te zetten die onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten.

Pitch en match

Bezoekers konden tijdens de Kansenmarkt meedoen aan de workshop Pimp je CV. Hier gingen ze aan de slag met hun CV zodat deze voortaan meer opvalt bij sollicitaties. Sommigen konden hun aangepaste CV direct meenemen naar de speeddatesessies met de verschillende aanwezige werkgevers. Een aantal werkzoekenden nam zelfs plaats op de zeepkist om zichzelf met een korte pitch in het spotlicht te zetten voor de aanwezige werkgevers. Een aanpak die door de werkgevers zeer werd gewaardeerd. Voor de helft van de pitchers leverde dit direct een match op.

Succesvol

Wethouder Werk en inkomen Jorke van der Pol kijkt terug op een succesvol event. “Ik ben onder de indruk van de grote belangstelling, zowel van werkgevers en opleiders als werkzoekenden. Ik ben heel blij met de opbrengst van de markt. Er zijn vandaag veel contacten gelegd en afspraken gemaakt. En dat is precies waar de markt voor bedoeld was: om kansen te bieden. Want iedereen die kan werken, moet ook de kans krijgen om te kunnen werken. Dat is de achterliggende gedachte van het Lokaal Sociaal Akkoord, waar dit initiatief een onderdeel van is. De komende tijd gaan we samen met werkgevers en opleiders meer van dit soort initiatieven ontwikkelen om Rijswijkers aan werk te helpen.”

Foto: Erwin Dijkgraaf


Foto: Digitaal Dagblad