Rijswijks Dagblad | Sportcomplex aan Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk valt duurder

Sportcomplex aan Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk valt duurder

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Na het opstellen van Programma van Eisen door de gemeente Rijswijk samen met de toekomstige gebruikers van het nieuw te bouwen sportcomplex aan Burgemeester Elsenlaan, blijkt dat de eerder gemaakte kostenraming naar boven zal moeten worden bijgesteld. Op dit moment wordt er een second opinion uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kosten.

Een aantal redenen liggen ten grondslag aan de overschrijding van de kostenraming. Zo vallen de bouwkosten fors hoger uit. Ook wordt er groei verwacht van het aantal basisschoolleerlingen dat gebruik gaat maken van het sportcomplex, waardoor er de noodzaak is om een extra zaaldeel voor het bewegingsonderwijs te realiseren. Verder krijgt het project per 1-1-2019 te maken met opgelegde duurzaamheidseis BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) voor nieuwe overheidsgebouwen.


Foto: Digitaal Dagblad