Rijswijks Dagblad | Ruimte voor Rijswijkse ondernemers in nieuw magazine

Ruimte voor Rijswijkse ondernemers in nieuw magazine

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Donderdag is het nieuwe bedrijvenmagazine Rijswijk.special uitgekomen waarvan het eerste exemplaar is uitgereikt aan de Rijswijkse wethouder economie Armand van de Laar. De Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) heeft begin dit jaar het initiatief genomen om dit reeds in Delft bestaande magazine ook naar Rijswijk te halen. Inmiddels is ook bekend gemaakt dat er in 2019 nog 2 exemplaren zullen verschijnen.De BBR bedankte in de nieuwbouw van de European Patent Office (EPO) waar de lancering plaatsvond, Sabine van Meeteren, Nannette Verschoor en Dennis Wiegman van DOTbusiness die het magazine hebben uitgegeven. Ook BBR-bestuursleden Remco Zijlstra en Sander Knijnenburg hebben zich sterk ingespannen om het magazine in een hele korte tijd te realiseren.Het thema van Rijswijk.special is ‘Grenzeloos ondernemen’. Verschillende Rijswijkse bedrijven, zoals Rabobank regio Den Haag, Brasserie Bijna Thuis, TUI Nederland, Rietbroek Glasbewassing, La Playa, Cavero en, de HR Groep hebben een plekje gekregen in de eerste uitgave van het magazine dat nu nog gedeeld moet worden met Delft.business.Binnenkort is het magazine ook te zien op rijswijk.business en delft.business.


Foto: Digitaal Dagblad