Rijswijks Dagblad | Rijswijk regionale topscorer in lijst van populaire gemeenten

Rijswijk regionale topscorer in lijst van populaire gemeenten

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

In de door Bouwfonds Property Development (BPD) uitgebrachte top-40 van meest populaire gemeenten voor de woningmarkt, behoort Rijswijk met enkele andere gemeenten tot de regionale topscorers. De top 3 wordt gevormd door Amsterdam, Utrecht en Den Haag.

Rijswijk behoort de bovenste 10% van steden waar de woningmarkt het meest is toegenomen ten opzichte van recordjaar 2017. Een hoge notering op de lijst kenmerkt zich door hoge prijzen en/of veel huizenverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei.

De aanwezigheid van goede infrastructuur is van oudsher bepalend voor de meerwaarde van een woonregio, alle kansrijke gemeenten worden verbonden door belangrijke verkeersaders. Een andere verklaring voor de hoge notering van onder meer Rijswijk op deze lijst wordt gegeven door Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD: "Het staat onomstotelijk vast; de druk op de grote steden is zo hoog dat dit zich in rap tempo als een olievlek uitbreidt naar aangrenzende gemeenten. In een aantal steden kookt het aanbod zelfs droog, zowel in de bestaande voorraad als in de nieuwbouw. Het aantal transacties loopt voor het eerst sinds jaren terug. Dit is zorgelijk vooral voor woningzoekenden, we zien namelijk dat de prijsplafonds bereikt zijn in de gebieden met de hoogste druk. Dat geeft aan dat het echt 5 voor 12 is geweest.”

Mevrouw Uitzetter heeft dan ook een advies voor alle betrokkenen: “Het is hoog tijd dat de betrokken partijen – overheid, woningcorporaties, beleggers, bouwers en gebiedsontwikkelaars – gezamenlijk investeren in zorgvuldige ingrepen die de druk snel en adequaat verlichten. Want de huidige druk maakt, samen met de aanhoudende huishoudensgroei en een migratieoverschot – mede veroorzaakt door de aantrekkende kenniseconomie - dat er de komende jaren nog volop woningen moeten worden toegevoegd aan de groeiende regio's. Vanzelfsprekend spelen leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit daarin een hoofdrol. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat wonen voor iedereen betaalbaar en beschikbaar blijft.”

Het aantal woningtransacties in Nederland steeg in het afgelopen jaar met 13%, tot een historisch aantal van 241.830 woningen. Ook de gemiddelde koopsom nam met 8% toe van €244.000 tot €263.000.


Foto: Digitaal Dagblad