Rijswijks Dagblad | Presentatie concept Masterplan In de Bogaard in gemeenteraad

Presentatie concept Masterplan In de Bogaard in gemeenteraad

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Dinsdagavond wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de (concept) plannen voor de ontwikkeling van winkelcentrum In de Bogaard en de direct omgeving. In de tweede helft van oktober wordt ondernemers en bewoners gevraagd naar hun bevindingen. Van september tot en met december wordthet masterplan verder uitgewerkt en in mei wordt de raad het masterplan voorgelegd.

In de plannen is er ook een grote rol weggelegd voor de ontwikkeling van de Prinses Beatrixlaan (wel of niet ondertunnelen), de bouw van de Generaal (300 woningen), de invulling van Hoogvoorde en het Bogaardplein en de Winston Churchill Tower (200-250 woningen).

Het plan omvat ook een 10 punten plan waarin wordt uiteengezet wat er gaat gebeuren in en rond het Winkelcentrum In de Bogaard:


 1. Dit gebied wordt het meest groene, stedelijk centrum in Nederland.
  2. Een goede leefkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit zijn randvoorwaardelijk voor de voor te stellen verkeersoplossing voor de Beatrixlaan.
  3. De herontwikkeling van In de Bogaard heeft de hoogste prioriteit voor een toekomstbestendige, vitale en duurzame stad.
  4. Minimaal 17.500 m2 BVO van het winkeloppervlak binnen het winkelcentrum In de Bogaard wordt getransformeerd. Zo ontstaat een kleiner en compacter winkelcentrum.
  5. In het gebied komt de focus te liggen op verblijven en ontmoeten. De functies en inrichting van het gebied worden daar op afgestemd.
  6. Er worden minimaal 2.000 woningen toegevoegd met een bijbehorende, adequate parkeernorm.
  7. Er komt meer ruimte en voorrang voor de fietsers en voetgangers in- en rondom In de Bogaard.
  8. Hoogbouw is in principe geen bezwaar.
  9. Dit planvormingsproces wordt samen met de stakeholders doorlopen en vormgegeven, in bijzonder met de eigenaren.
  10. Rijswijk en in het bijzonder dit gebied is een belangrijke schakel in de regio als het gaat om bereikbaarheid, wonen en winkelen. Dat belang wordt breed uitgedragen bij de partner-overheden (MRDH, gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, ministerie I&W).


 


Foto: Digitaal Dagblad