Rijswijks Dagblad | Partijen bespreken toekomst Kessler Park na vertrek Shell

Partijen bespreken toekomst Kessler Park na vertrek Shell

mainImage
Partijen bespreken toekomst Kessler Park na vertrek Shell

De gemeente Rijswijk gaat samen met Shell, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag onderzoeken wat er moet gebeuren met Kessler Park in Rijswijk waar Shell op termijn vertrekt. Dat maakte de gemeente donderdagmiddag op haar website bekend.

Wat zijn de toekomstmogelijkheden voor de kantoorlocatie Kessler Park in Rijswijk na het vertrek van Shell? Die vraag willen alle partijen gaan onderzoeken en daarom is er een convenant gesloten. Daarin hebben alle partijen vastgelegd hoe ze de mogelijkheden gezamenlijk willen onderzoeken. Hierbij wordt de wijze en fasering van het vertrek van Shell uit Rijswijk nader in beeld gebracht. Duidelijk moet worden welke goede duurzame invullingen mogelijk zijn voor deze locatie. De totale opgave van vrij komend kantooroppervlak in Rijswijk bedraagt een kleine 100.000 m2. Doel is om 1 juli 2018 een gezamenlijk standpunt in te nemen rond de toekomstige ontwikkeling van Kessler Park.

“De gezamenlijke ambitie is een goede duurzame invulling te creëren voor Kessler Park, leegstand te voorkomen en op deze wijze bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de Plaspoelpolder op zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau”, zegt Rijswijks burgemeester Michel Bezuijen op Rijswijk.nl.

Op de foto vlnr: Mw A. Bom-Lemstra (Gedeputeerde economie Provincie Zuid-Holland), dhr R. van Hemert (Wethouder EZ Gemeente Rijswijk), mw M. van Loon, (President-directeur Shell Nederland), mw S. Bruines (Wethouder EZ Gemeente Den Haag en Voorzitter Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (MRDH)), dhr M. Bezuijen (Burgemeester van Rijswijk)


Foto: Digitaal Dagblad