Rijswijks Dagblad | Onderzoek naar vertrek Shell uit Plaspoelpolder op agenda provincie Zuid-Holland

Onderzoek naar vertrek Shell uit Plaspoelpolder op agenda provincie Zuid-Holland

mainImage
Onderzoek naar vertrek Shell uit Plaspoelpolder op agenda provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland gaat samenwerken met Rijswijk, Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Shell om de effecten van het vertrek van Shell uit de Plaspoelpolder in beeld te krijgen.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Econmische Zaken (CDA) tekent daartoe een convenant met de andere partners. Doel is om leegstand te voorkomen en te bezien welke andere mogelijkheden voor werkgelegenheid er zijn in de vrij te komen kantoren.

Bovenstaand agendapunt staat op 15 februari 2018 op de agenda van de Provinciale Staten.

Shell heeft in 2017 besloten haar activiteiten te concentreren in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In Rijswijk is met name het onderdeel Exploratie gevestigd, een activiteit die door Shell wordt afgestoten. Wat volgens Shell achterblijft is een mooie locatie die overigens ook nieuwe kansen biedt, een mooi complex voor innovatie, bedrijven in combinatie met een campus.

In Rijswijk heeft Shell twee bedrijfsvestigingen: Kessler Park 1 en Lange Kleiweg 40, beide gelegen op het bedrijventerrein Plaspoelpolder. De werknemers in Rijswijk verhuizen in de komende jaren naar de locaties van Shell in Amsterdam en Den Haag.


Foto: Digitaal Dagblad