Rijswijks Dagblad | Nieuw innovatiecentrum op oude Shell locatie Kessler Park

Nieuw innovatiecentrum op oude Shell locatie Kessler Park

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte vestigt zich op een deel van de huidige Shell-locatie aan het Kessler Park op het bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk. Het moet de bedrijvigheid binnen de Plaspoelpolder een nieuwe impuls geven na het vertrek van Shell uit Rijswijk. Binnen dit innovatiecentrum doen bedrijven en organisaties samen onderzoek doen naar de mogelijkheden van geothermie voor een duurzame energietransitie.

De huidige locatie aan het Kessler Park, waar Shell inmiddels vertrokken is, staat te koop. Tussen Shell en TNO is afgesproken dat zij enkele installaties en laboratoriumfaciliteiten van Shell kunnen overnemen, inclusief de wereldwijd unieke boortoren. Dit vormt dan de basis voor een Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte Rijswijk. Het innovatiecentrum wordt gezien als vliegwiel voor de ontwikkeling van het  gehele Kessler Park.

Convenant
Het initiatief wordt gedragen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), provincie Zuid Holland, gemeente Rijswijk en TNO. Om het innovatiecentrum mogelijk te maken is tussen partijen een convenant gesloten. Vanuit de opgave duurzame energietransitie investeren het ministerie van EZK en de provincie ZH in dit innovatiecentrum in Rijswijk. Rijswijk is mede ondertekenaar van het convenant waarin is afgesproken dat de komende twee jaar de levensvatbaarheid van het centrum in de praktijk wordt getoetst.

 


Foto: Digitaal Dagblad