Rijswijks Dagblad | Armoede in Rijswijk afgenomen

Armoede in Rijswijk afgenomen

mainImage
Armoede in Rijswijk afgenomen

De armoede in Rijswijk is na vier jaar afgenomen. Hiermee lijkt de armoede aanpak van het college zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten verrichten. Ondanks een toename van het aantal uitkeringen en huishoudens met een laag inkomen, is het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft afgenomen.

Vergeleken met vier jaar geleden zijn Rijswijkse huishoudens met een laag inkomen beter in staat het hoofd boven water te houden. Dat blijkt uit de armoedemonitor en de inkomenseffectrapportage die de gemeente in 2014 en opnieuw in 2018 liet verrichten. Belangrijkste oorzaken zijn de minimaregelingen van de gemeente en de verruiming van de inkomensgrens om hiervoor in aanmerking te komen. Voor huishoudens met een laag inkomen heeft de gemeente verschillende minimaregelingen, zoals bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Voor gezinnen met kinderen zijn er daarnaast specifieke regelingen. De gemeente heeft de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor deze regelingen verruimd van 110% naar 130% van het minimuminkomen.

Gelijke kansen
De bestrijding van armoede onder kinderen heeft voor het college prioriteit. Van de 8.972 kinderen tot en met 17 jaar, groeien er 1.457 op in een huishouden met een laag inkomen Dat is 16% van alle kinderen in de stad. De gemeente heeft het merendeel van deze kinderen (77%) in beeld doordat ze gebruik maken van één van de speciaal voor hen ingevoerde regelingen, zoals de Ooievaarspas, Schoolspullenpas (foto), de computerregeling en de tegemoetkoming voor schoolreis of werkweek. Maar nog niet alle ouders zijn daarmee bekend.

Werken loont
Wethouder Sociale Zaken Björn Lugthart: “Vier jaar geleden waren er ruim 2300 huishoudens die het hoofd niet of nauwelijks boven water konden houden, waaronder veel gezinnen met kinderen bij. Naast de inzet van gemeentelijke minimavoorzieningen zijn we de samenwerking aangaan met Rijswijkse maatschappelijke organisaties, met als resultaat het Armoedepact. Dit heeft onder meer geleid tot de samenwerking met Stichting Leergeld die de Schoolspullenpas in Rijswijk introduceerde. Ook hebben we afspraken met de woningcorporaties gemaakt om huurachterstand aan te pakken en zo huisuitzettingen te voorkomen. Maar de belangrijkste manier om uit de armoede te komen is werk. Door de minimaregelingen te verruimen naar 130% van het minimumloon, zijn mensen die vanuit de bijstand gaan werken er in inkomen op vooruit gaan.”


Foto: Digitaal Dagblad