Rijswijks Dagblad | Aandeelhouders Eneco kiezen voor verkoop bij gecontroleerde veiling

Aandeelhouders Eneco kiezen voor verkoop bij gecontroleerde veiling

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Wethouder Jorke van der Pol heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat Rijswijk als een van de aandeelhouders van Eneco, samen met de andere aandeelhouders, gekozen heeft voor een privatisering door middel van een verkoop via een gecontroleerde veiling (hierna: controlled auction). Dit is door de aandeelhouders en Eneco in een gezamenlijke Stuurgroep besloten.

In een geheime bijlage is door de aandeelhouderscommissie (AHC) de keuze voor de controlled auction nader toegelicht en onderbouwd. Om te kunnen komen tot een onderbouwing van de keuze voor de meest geschikte verkoopvorm en de inrichting van het verkoopproces heeft Eneco bedrijfsgegevens vertrouwelijk aan de overheid meegedeeld.

Van der Pol vraagt de raadsleden ten aanzien van de eerder gestuurde stukken dat een succesvol gezamenlijk traject om het aandeelhouderschap van Eneco te wijzigen, gebaat is bij het in acht nemen van strikte geheimhouding gedurende het gehele verloop van dit proces.

Conform de huidige planning is de verwachting dat de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 geïnformeerd kan worden over de vervolgstappen. Het privatiseringsproces zal dan starten met een formeel persbericht waarin belangstellenden wordt verzocht hun interesse kenbaar te maken. Naar verwachting op dit moment kan het verkoopproces in 2020 worden afgerond.

 


Foto: Digitaal Dagblad