mainImage

Wethouder Bredemeijer ondertekent Nu Niet Zwanger-convenant

30 november 2022, 10:00 uur
Den Haag & Regio

Wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs, Jeugd en Sport en Annette de Boer, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Haaglanden, hebben deze week samen met verschillende netwerkpartners hun handtekening onder gezet het Nu Niet Zwanger-convenant.

Nu Niet Zwanger is onderdeel van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. De meeste kinderen in Nederland worden gezond geboren en groeien op in een veilige en beschermde omgeving. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Het ministerie van VWS heeft daarom in september 2018 het actieprogramma Kansrijke Start opgezet. Sinds 2020 wordt in Den Haag aan dit programma gewerkt.

Voor de voortgang van het programma is het van belang dat de samenwerkingsafspraken worden geformaliseerd door middel van een convenant. Vanuit de persoonlijke relatie die hulpverleners hebben met hun cliënt kunnen zij het gesprek aangaan over zaken rond kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Nu Niet Zwanger heeft als doel dat mannen en vrouwen in kwetsbare omstandigheden niet overvallen worden door een onbedoelde zwangerschap.

Tekst gaat door onder foto.

Hectiek van de dag

De mensen, die Nu Niet Zwanger via de hulpverlener wil bereiken, zijn vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd met complexe problemen, zoals dakloosheid, schulden, psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, illegaliteit of loverboyproblematiek. Het gaat veelal om mensen die al geruime tijd in beeld zijn bij hulpverleners. Hun leven wordt veelal bepaald door de hectiek van de dag en het is daarom voor hen vaak lastig om zelf echt de regie te nemen over de situatie.

De Nu Niet Zwanger methodiek biedt handvatten om het gesprek aan te gaan over het onderwerp kinderwens en zo de eigen regie van mensen te versterken. Als blijkt dat iemand geen kinderwens heeft of deze wil uitstellen kan de professional diegene ondersteunen bij het realiseren van anticonceptie.

"Mensen kunnen anticonceptie niet altijd betalen. Er zijn schrijnende verhalen van vrouwen die meermaals een abortus hebben laten uitvoeren, omdat dit wel wordt vergoed", zegt projectleider Melissa Geers. "Anticonceptiemiddelen zoals de pil of condooms vragen om commitment en kennis van het middel. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het opbouwen van een sociaal- en medisch netwerk en zijn er prachtige resultaten behaald waarbij wij veel mensen hebben kunnen ondersteunen bij het regie voeren over hun kinderwens."


Foto: Sander Foederer