Versneld taalonderwijs voor 1200 laaggeletterden in Den Haag

22 March 2023, 10:36 uur
Den Haag & Regio
mainImage

De gemeente Den Haag steekt per direct extra geld in Taalonderwijs. De Taal+ school van ROC Mondriaan kan daardoor in 2023 maar liefst 1.200 mensen meer taalles gaan geven.

Den Haag heeft als stad een relatief hoog percentage laaggeletterden, maar liefst 25 procent van de bevolking. Voor deze groep is het lastig om deel te nemen aan de samenleving en een baan te vinden. En in gezinnen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken ontstaat bij veel kinderen al op zeer jonge leeftijd een taalachterstand.

"Taal is de basis van alles om echt mee te kunnen doen in de samenleving", zegt wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs. "Daarom helpen we nu versneld 1.200 mensen extra. Maar daarmee zijn we er niet. Ik kom binnenkort met een breder actieplan dat hard nodig is om jong en oud de kans te geven de taal zo snel en goed mogelijk te leren."

De verhoging op de wachtlijsten komt onder meer door de hogere instroom van migranten in Den Haag. Ook zijn nog steeds na-effecten van corona merkbaar: de mensen durven nu pas weer in groepen te leren. Maar ook de mond tot mond reclame van tevreden deelnemers en de goede reputatie van de Taal+ school en ROC Mondriaan geven kandidaten aan als reden om zich nu aan te melden.

Tekst gaat door onder foto.

Wachtlijst te hoog opgelopen

"We hebben normaal gesproken altijd een wachtlijst", zegt schooldirecteur Jolanda Wanningen. "Dat is ook goed, want dan kunnen we steeds vlot mooie groepen bij elkaar brengen die op hetzelfde niveau kunnen starten. Maar de wachtlijst was te hoog opgelopen. We kunnen met deze verhoging van de subsidie weer een flinke slag slaan om de wachtlijst weer te normaliseren en een extra groep mensen te helpen. Doordat nog meer mensen de taal leren, kunnen nog meer mensen meedoen in de Haagse samenleving of doorstromen naar vervolgopleiding of naar werk." 

Met de verhoogde subsidie wordt het aantal reguliere groepen bij de school de komende maanden sterk uitgebreid. Daarnaast gaat de taalschool experimenteren met een pilot voor deelnemers met een hoog leerprofiel. Zij krijgen minder groepslesuren en meer zelfstudie, waardoor meer mensen kunnen instromen.